Belangrijke wijziging in API endpoint

Met ingang van 1 oktober 2023 zal de API basis-URL veranderen van:

https://rompslomp.nl/api/vi
naar:

https://api.rompslomp.nl/api/v1

Het nieuwe endpoint is al beschikbaar.

Wat moet je doen?

Pas zo snel mogelijk de basis-URL aan in je integraties zodat je API requests naar https://api.rompslomp.nl/api/v1 worden gestuurd.

Hoe kan ik al mijn klanten of leveranciers opvragen?

Geschreven:

Om klanten en/of leveranciers op te vragen gebruik je het contacts endpoint. Geef de selection parameter optioneel de waarde 'customers' of 'suppliers' om respectievelijk alleen klanten of leveranciers op te vragen.

Request voor klanten

curl --request GET 'https://api.rompslomp.nl/api/v1/companies/{company_id}/contacts?selection=customers' \
  --header 'Authorization: Bearer {access_token}'

Request voor leveranciers

curl --request GET 'https://api.rompslomp.nl/api/v1/companies/{company_id}/contacts?selection=suppliers' \
  --header 'Authorization: Bearer {access_token}'