Welke resources zijn beschikbaar in de API?

Geschreven:

De volgende resources zijn momenteel beschikbaar in de API.

Naam Naam in API Documentatie Opmerkingen
Bedrijven Companies Endpoints Ofwel bedrijfsadministraties. Alleen lezen.
Betalingen Payments Endpoints
Btw-tarieven VAT types Endpoints Alleen lezen.
Contacten Contacts Endpoints
Facturen Sales invoices Endpoints
Gebruikersgegevens Credentials Endpoints Alleen lezen.
Lay-outs Templates Endpoints Factuurlay-outs. Alleen lezen.
Memoriaalboekingen Journal entries Endpoints
Producten Products Endpoints
Rekeningen Accounts Endpoints Balans-, resultaat- en hulprekeningen. Alleen lezen.