Belangrijke wijziging in API endpoint

Met ingang van 1 oktober 2023 zal de API basis-URL veranderen van:

https://rompslomp.nl/api/vi
naar:

https://api.rompslomp.nl/api/v1

Het nieuwe endpoint is al beschikbaar.

Wat moet je doen?

Pas zo snel mogelijk de basis-URL aan in je integraties zodat je API requests naar https://api.rompslomp.nl/api/v1 worden gestuurd.

Hoe kan ik een omzetboeking maken?

Geschreven:

Voor het maken van omzetboekingen m.b.v. de API gebruik je het POST journal_entries endpoint.

Hier volgen twee voorbeelden van verschillende typen omzetboekingen.

Op basis van productcategorieën

curl --request POST 'https://api.rompslomp.nl/api/v1/companies/{company_id}/journal_entries' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --header 'Authorization: Bearer {access_token}' \
 --data-raw '{
  "journal_entry": {
   "description": "Boeking o.b.v. productcategorieën",
   "date": "2021-04-23",
   "lines": [
    { "account_path": "activa.current_assets.liquid_assets.kas",    "debit_amount": "200" },
    { "account_path": "activa.current_assets.liquid_assets.creditcard", "debit_amount": "100" },
    { "account_path": "activa.current_assets.liquid_assets.pin",    "debit_amount": "900" },

    { "account_path": "profit.revenue.broodjes", "credit_amount": "250" },
    { "account_path": "profit.revenue.alcohol", "credit_amount": "450" },
    { "account_path": "profit.revenue.toetjes", "credit_amount": "350" },
    { "account_path": "profit.revenue.fruit",  "credit_amount": "150" }
   ]
  }
 }'

Op basis van btw-totalen

curl --request POST 'https://api.rompslomp.nl/api/v1/companies/{company_id}/journal_entries' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --header 'Authorization: Bearer {access_token}' \
 --data-raw '{
  "journal_entry": {
   "description": "Boeking o.b.v. btw-totalen",
   "date": "2021-04-23",
   "lines": [
    { "account_path": "activa.current_assets.liquid_assets.kas",    "debit_amount": "200" },
    { "account_path": "activa.current_assets.liquid_assets.creditcard", "debit_amount": "100" },
    { "account_path": "activa.current_assets.liquid_assets.pin",    "debit_amount": "900" },

    { "account_path": "profit.revenue.vat_high",             "credit_amount": "688.07" },
    { "account_path": "passiva.short_term_debt.vat.vat_to_pay.vat_high", "credit_amount": "61.93" },
    { "account_path": "vat_to_pay_revenue.vat_high",           "credit_amount": "688.07" },

    { "account_path": "profit.revenue.vat_low",               "credit_amount": "371.9" },
    { "account_path": "passiva.short_term_debt.vat.vat_to_pay.vat_low_new", "credit_amount": "78.1" },
    { "account_path": "vat_to_pay_revenue.vat_low_new",           "credit_amount": "371.9" }
   ]
  }
 }'

Meer informatie