Privacybeleid Rompslomp.nl B.V.

Versie 3, Laatste update: 17 juni 2020

Privacy en de bescherming van privacy staat bij Rompslomp.nl B.V. (KVK-nummer: 63269430, hierna Rompslomp.nl) hoog in het vaandel. Daarom houden wij ons aan de geldende Nederlandse Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese richtlijnen die gelden omtrend privacy en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragcodes voor internetgebruik en communicatie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rompslomp.nl verwerkt van haar bezoekers, gebruikers en persoonsgegevens ingevoerd door gebruikers. Indien je een account maakt op Rompslomp.nl, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Lees dit privacybeleid goed door zodat je op de hoogte bent van hoe wij met je privacy omgaan.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

Het spreekt voor zich dat Rompslomp.nl zeer zorgvuldig omgaat met persoons- en bedrijfsgegevens. Uitgangspunt van Rompslomp, is dat een gebruiker ten alle tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in te voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. Rompslomp.nl kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. Rompslomp.nl verzamelt via haar website(s) niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening, we hanteren dan ook het "Privacy by design" en "Privacy by default" principe zoals benoemd in de AVG.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

Welk type persoonsgegevens verwerken we en met wel doel?

De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, verzamelt, gebruikt en bewaart in het kader van het gebruik kunnen maken van onze applicatie en onze diensten, de bedrijfsvoering van Rompslomp.nl. In het kader van jouw bezoek, dan wel het gebruik van Rompslomp.nl worden de volgende type persoonsgegevens verwerkt:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wij streven er continu naar om Rompslomp.nl zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Om goed te kunnen zien wat er in de applicatie gebeurd en hoe het gebruikt wordt verzamelen we geaggregeerde geanonimiseerde informatie. Met deze informatie kunnen we onze diensten nog verder verbeteren en zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Dit zijn de volgende gegevens:

Gegevens die je aan ons verstrekt:

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die je op onze website of applicatie invoert of die je aan ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens zijn nodig om goed gebruik te kunnen maken van onze applicatie. De gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Hoe zit het met persoonsgegevens van jouw klanten?

Zie hiervoor ook het punt over persoonsgegevens in onze algemene voorwaarden. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van invoer van de gegevens van derden en dient deze derden zelf op de hoogte te stellen van het feit dat je dit doet en welk privacy beleid wij hanteren betreft hun gegevens. Als gebruiker van Rompslomp.nl ben je juridisch gezien zelf "Verwerkingsverantwoordelijke" voor de persoonsgegevens van derden die je in je Rompslomp.nl account invoert en opslaat. Rompslomp.nl wordt in deze gezien als "Verwerker" (zoals bedoeld in de AVG) van de persoongsgegevens. Beide partijen zijn hierin verplicht om zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Als verwerkingsverantwoordelijke ben je verplicht met ons, als verwerker, een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Je kunt in jouw Rompslomp.nl account een verwerkersovereenkomst met ons afsluiten.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Rompslomp.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is, in ieder geval gedurende de duur van je accountregistratie en tot uiterlijk 3 maanden na het moment dat je je account verwijderd. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Rompslomp.nl de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. Geanonimiseerde geagreggeerde data worden langer bewaard t.b.v analyse.

Hoe worden je gegevens beheerd en beveiligd?

Rompslomp.nl is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Rompslomp.nl spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Voorbeelden van maatregelen:

Verstrekken we persoonsgegevens aan derden?

Wat zijn je rechten omtrent je persoonsgegevens?

Je hebt het recht op inzage, correctie of beperking van je persoonsgegevens. Je kunt een e-mail sturen aan info@rompslomp.nl met daarin jouw exacte verzoek. Wil je gebruik maken van je recht op inzage van je persoonsgegevens dan zullen wij hierop binnen 1 maand reactie geven. Mocht je verzoek ongegrond of buitensporig zijn dan zijn we geoorloofd hier een redelijke administratieve vergoeding voor te vragen, of het verzoek weigeren.

Je hebt het recht om "vergeten" te worden, je kunt daarvoor een vergetelheidverzoek bij ons indienen. Dit kun je per mail aan ons kenbaar maken maar nog handiger is, door in te loggen in jouw account en bij instellingen > tabje verwijderen / leegmaken, een account verwijder verzoek bij ons in te dienen. We zullen dan jouw account binnen uiterlijk 30 dagen verwijderen. Lees hier meer: https://rompslomp.nl/support/rompslomp-account/account-verwijderen

Je hebt het recht om gegevens over te dragen, dat houdt in dat je ons kunt vragen om je gegevens aan te leveren zodat je deze elders kunt gebruiken. We hebben hiervoor diverse handige functies gemaakt waardoor je dit zelf in je account kunt regelen, wanneer je wilt. Je leest hier meer over hoe je je gegevens kunt exporteren: https://rompslomp.nl/support/veelgestelde-vragen/backup-maken

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Op het moment dat je op deze website komt, ga je akkoord met de functionele en analytische cookies. De marketing cookies worden pas geplaatst (opt-in) op het moment dat je de cookies accepteert. U kunt ten alle tijden de analytische en marketing cookies weigeren.

Cookie instellingen wijzigen


Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Dankzij de functionele cookies die Rompslomp.nl gebruikt hoef je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw in te loggen en worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren.


Analytische cookies

Analytische cookies bieden inzicht (statistieken) in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. Rompslomp.nl verzamelt en analyseert via deze cookies gegevens over het gebruik van onze website. Bijvoorbeeld over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om je te voorzien van relevante informatie.

Marketing cookies

Marketing (tracking) cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zowel tijdens als na het bezoek aan een website. Dankzij marketing cookies is het mogelijk om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te ontvangen of persoonlijke aanbiedingen via partnersites en op social media.

Afmelden van cookies

De meeste internetbrowsers biedende mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om je vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Je vindt hier een uitleg van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen hoe je cookies kunt verwijderen.

Wijzigen van ons privacybeleid

Rompslomp.nl houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Rompslomp.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Rompslomp.nl is transparant over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is de basis. Als je toch nog vragen hebt over de manier waarop Rompslomp.nl met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht met je specifieke vraag sturen aan: info@rompslomp.nl.