Privacybeleid Rompslomp.nl B.V.

Versie 4, laatste update: 23 augustus 2022

Privacy en de bescherming van privacy staat bij Rompslomp.nl B.V. (KVK-nummer: 63269430, hierna Rompslomp.nl) hoog in het vaandel. Daarom houden wij ons aan de geldende Nederlandse Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese richtlijnen die gelden omtrent privacy en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragscodes voor internetgebruik en communicatie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rompslomp.nl verwerkt van haar bezoekers, gebruikers en persoonsgegevens ingevoerd door gebruikers. Indien je een account maakt op Rompslomp.nl, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Lees dit privacybeleid goed door zodat je op de hoogte bent van hoe wij met je privacy omgaan.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

Het spreekt voor zich dat Rompslomp.nl zeer zorgvuldig omgaat met persoons- en bedrijfsgegevens. Uitgangspunt van Rompslomp, is dat een gebruiker ten alle tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in te voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. Rompslomp.nl kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. Rompslomp.nl verzamelt via haar website(s) niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening, we hanteren dan ook het "Privacy by design" en "Privacy by default" principe zoals benoemd in de AVG.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • Je gebruik maakt van Rompslomp.nl
 • Je een account aanmaakt op Rompslomp.nl
 • Je de website van Rompslomp.nl bezoekt.
 • Je contact met ons opneemt
 • Je een factuur via een betaallink van Rompslomp.nl betaalt
 • Je de app van Rompslomp.nl installeert en gebruikt
01-1

 

Welk type persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, verzamelt, gebruikt en bewaart in het kader van het gebruik kunnen maken van onze applicatie en onze diensten, de bedrijfsvoering van Rompslomp.nl. In het kader van jouw bezoek, dan wel het gebruik van Rompslomp.nl worden de volgende type persoonsgegevens verwerkt:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wij streven er continu naar om Rompslomp.nl zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Om goed te kunnen zien wat er in de applicatie gebeurt en hoe het gebruikt wordt verzamelen we geaggregeerde geanonimiseerde informatie. Met deze informatie kunnen we onze diensten nog verder verbeteren en zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Dit zijn de volgende gegevens:

 • De unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat
 • Soort toestel of apparaat
 • Informatie over computer en verbinding
 • Statistieken betreffende bekeken pagina’s
 • Verkeer van en naar Rompslomp.nl
 • Verwijzende URL
 • IP-adressen

Gegevens die je aan ons verstrekt:

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die je op onze website of applicatie invoert of die je aan ons verstrekt wanneer je gebruikmaakt van onze diensten. Deze gegevens zijn nodig om goed gebruik te kunnen maken van onze applicatie. De gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Account registratie gegevens, zoals e-mailadres, wachtwoord.
 • Je bedrijfsgegevens, o.a. benodigd om op de factuur te plaatsen, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres gegevens, KVK-nummer, btw-nummer, telefoon nummer.
 • Financiële gegevens, zoals die behoren bij een boekhoudprogramma, denk aan: omzet, kosten, betalingsgegevens, betalingen, gewerkte uren & ritten.
 • Je abonnementsgegevens t.b.v het kunnen incasseren van abonnementsgelden, zoals: IBAN-nummer, BIC code, Bank.
 • Gegevens die jij invoert van derden zoals jouw klanten of leveranciers. Dit is o.a. nodig voor het opstellen van facturen en offertes.

Hoe zit het met persoonsgegevens van jouw klanten?

Zie hiervoor ook het punt over persoonsgegevens in onze algemene voorwaarden. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van invoer van de gegevens van derden en dient deze derden zelf op de hoogte te stellen van het feit dat je dit doet en welk privacybeleid wij hanteren betreft hun gegevens. Als gebruiker van Rompslomp.nl ben je juridisch gezien zelf "Verwerkingsverantwoordelijke" voor de persoonsgegevens van derden die je in je Rompslomp.nl account invoert en opslaat. Rompslomp.nl wordt in deze gezien als "Verwerker" (zoals bedoeld in de AVG) van de persoonsgegevens. Beide partijen zijn hierin verplicht om zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Als verwerkingsverantwoordelijke ben je verplicht met ons, als verwerker, een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Je kunt in jouw Rompslomp.nl account een verwerkersovereenkomst met ons afsluiten.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Rompslomp.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is, in ieder geval gedurende de duur van je accountregistratie en tot uiterlijk 3 maanden na het moment dat je je account verwijderd. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Rompslomp.nl de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. Geanonimiseerde geaggregeerde data worden langer bewaard t.b.v analyse.

Wanneer er 365 dagen niet ingelogd is op een actief niet-betaald account, sturen wij een aankondiging dat de gegevens na nog eens 30 dagen verwijderd zullen worden. Rompslomp.nl zal dan de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren.

Hoe worden je gegevens beheerd en beveiligd?

Rompslomp.nl is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Rompslomp.nl spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

 

Voorbeelden van maatregelen:
 • Data wordt alleen verstuurd over end-to-end ssl geëncrypteerde verbindingen.
 • Data wordt alleen opgeslagen in Europa, op beveiligde servers bij Amazon AWS (ISO27001 gecertificeerd).
 • Alle medewerkers van Rompslomp.nl hebben getekend voor geheimhouding en zijn op de hoogte van ons databeveilingsbeleid.
 • De verbinding met onze website is altijd SSL beveiligd zodat niemand kan meekijken met de data die verzonden wordt.

Verstrekken we persoonsgegevens aan derden?

 • We zullen jouw gegevens, zonder voorafgaande toestemming, nooit verkopen of verhuren aan derden, met uitzondering wanneer de grond van wettelijke bepaling aan de orde is.
 • We zullen je gegevens nooit zomaar zonder toestemming openbaar maken. In een aantal gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Rompslomp.nl gebruik maken van diensten van derden. Deze derden verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Rompslomp. We hebben dan een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.
 • Rompslomp.nl behoudt zich het recht om je gegevens te verstrekken aan een andere organisatie alleen in geval van eigendomsoverdracht (overname of fusie). We zullen je dan per e-mail hiervan op de hoogte stellen.
 • Als de wet en regelgeving dat van ons vereist is Rompslomp.nl gemachtigd persoonsgegevens te delen aan derden. Zo kan het zijn dat we vanuit de wet moeten meewerken aan een onderzoek van het Openbaar Ministerie.
 • Als wij toegang hebben gekregen tot jouw boekhouding en gegevens van je mogen delen aan derden in zoverre dit past bij de doelen waarvoor we je gegevens vastleggen.
 • Om technische issues te kunnen verhelpen kan Rompslomp.nl toegang verkrijgen tot data binnen jouw account. Deze zullen wij, met dit doel, nooit doorgeven aan derden.

Wat zijn je rechten omtrent je persoonsgegevens?

Je hebt het recht op inzage, correctie of beperking van je persoonsgegevens. Je kunt een e-mail sturen aan info@rompslomp.nl met daarin jouw exacte verzoek. Wil je gebruik maken van je recht op inzage van je persoonsgegevens dan zullen wij hierop binnen 1 maand reactie geven. Mocht je verzoek ongegrond of buitensporig zijn dan zijn we geoorloofd hier een redelijke administratieve vergoeding voor te vragen, of het verzoek te weigeren.

Je hebt het recht om "vergeten" te worden, je kunt daarvoor een vergetelheidverzoek bij ons indienen. Dit kun je per mail aan ons kenbaar maken maar nog handiger is, door in te loggen in jouw account en bij instellingen > tabje verwijderen / leegmaken, een account verwijder verzoek bij ons in te dienen. We zullen dan jouw account binnen uiterlijk 30 dagen verwijderen. Lees hier meer: https://rompslomp.nl/support/rompslomp-account/account-verwijderen

Je hebt het recht om gegevens over te dragen, dat houdt in dat je ons kunt vragen om je gegevens aan te leveren zodat je deze elders kunt gebruiken. We hebben hiervoor diverse handige functies gemaakt waardoor je dit zelf in je account kunt regelen, wanneer je wilt. Je leest hier meer over hoe je je gegevens kunt exporteren: https://rompslomp.nl/support/veelgestelde-vragen/backup-maken

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Op het moment dat je op deze website komt, ga je akkoord met de noodzakelijke en statistische cookies. De marketing cookies worden pas geplaatst (opt-in) op het moment dat je de cookies accepteert. Je kunt ten alle tijden de statistische en marketing cookies weigeren.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Dankzij de noodzakelijke cookies die Rompslomp.nl gebruikt hoef je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw in te loggen. Cookies worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren.

 • Rompslomp cookies Rompslomp plaatst eigen cookies voor functioneel gebruik. Om ingelogde gebruikers te kunnen identificeren, voor veiligheidsdoeleinden, om de website te verbeteren, etc.
 • Hubspot - Noodzakelijke cookies Onze front-end website wordt gehost door Hubspot. Hubspot plaatst ook noodzakelijke cookies voor functioneel gebruik. Lees hier meer over welke noodzakelijke cookies Hubspot plaatst.
 • Google Tag Manager - Functionele en Statistische cookie We maken gebruik van Google Tag Manager voor het gemakkelijk kunnen plaatsen van externe scripts. (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)
 • Trengo chat We maken gebruik van Trengo voor het aanbieden van een chat functionaliteit. (https://trengo.com/nl/privacy-statement)

Statistische cookies

Statistische cookies bieden inzicht (statistieken) in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. Rompslomp.nl verzamelt en analyseert via deze cookies gegevens over het gebruik van onze website. Bijvoorbeeld over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om je te voorzien van relevante informatie.

 • Google Analytics - Statistische cookie Via onze website wordt onder andere een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij hebben een verwerkers overeenkomst met Google gesloten en delen geen gegevens met andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je kunt instellingen m.b.t Google Analytics-advertentiefuncties wijzigen via http://www.google.com/settings/ads/onweb/ of als je je af wilt melden voor het gebruik van cookies kun je deze browser plugin gebruiken https://policies.google.com/privacy?hl=nl
 • Hubspot - Analytics-cookies Hubspot plaatst ook statistische cookies om het gebruik van de site te kunnen analyseren. Lees hier meer over welke analytics-cookies Hubspot plaatst.
 • Daisycon - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van Daisycon B.V. op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl Deze cookies wordt gebruikt om bij te houden welke affiliate leidt tot jouw aanmelding, we kunnen deze affiliate dan een vergoeding geven.
 • LinkedIn - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van LinkedIn op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op LinkedIn plaatsen. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 • Adwords - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van Google Adwords op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij via Google Adwords plaatsen. https://policies.google.com/technologies/ads
 • Bing - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van Microsoft Bing op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op Bing plaatsen. https://advertise.bingads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
 • AppWiki - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van AppWiki op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op AppWiki plaatsen.
 • YouTube - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van YouTube op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op YouTube plaatsen.
 • Unbounce - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van Unbounce op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl zodat we het effect kunnen doormeten van pagina's die via Unbounce gehost worden.
 • Facebook - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van Facebook op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op Facebook plaatsen.
 • Twitter - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van Facebook op het moment dat jij een account aanmaakt op Rompslomp.nl zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op Facebook plaatsen.
 • Crazyegg - Statistische cookie We kunnen een cookie plaatsen van Crazyegg. We gebruiken hun diensten om geanonimiseerd gegevens te verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website. Je kunt je uitschrijven middels deze website: http://www.crazyegg.com/opt-out.

Marketing cookies

Marketing (tracking) cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zowel tijdens als na het bezoek aan een website. Dankzij marketing cookies is het mogelijk om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te ontvangen of persoonlijke aanbiedingen via partnersites en op social media.

 • Adwords remarketing cookie Als je akkoord gaat met remarketing cookies, kunnen we een cookie plaatsen van Google Adwords.
 • Facebook remarketing cookie Als je akkoord gaat met remarketing cookies, kunnen we een cookie plaatsen van Facebook.
 • LinkedIn remarketing cookie Als je akkoord gaat met remarketing cookies, kunnen we een cookie plaatsen van LinkedIn.

Afmelden van cookies

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om je vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Je vindt hier een uitleg van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen hoe je cookies kunt verwijderen.

Wijzigen van ons privacybeleid

Rompslomp.nl houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Rompslomp.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Rompslomp.nl is transparant over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is de basis. Als je toch nog vragen hebt over de manier waarop Rompslomp.nl met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht met je specifieke vraag sturen aan: info@rompslomp.nl.