Hoe verwerk je Tozo en Togs ontvangsten in je boekhouding
Datum: Door: Eline Kuzee

De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een financiële. Voor veel ondernemers is een groot deel van hun inkomsten weggevallen. Om deze ondernemers te helpen heeft de overheid de Tozo en Togs regelingen in het leven geroepen. Het doel van de regelingen is om zo veel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Heb jij last (gehad) van de coronacrisis en kwam je in aanmerking voor deze regeling? Lees dan in dit blog hoe je de tozo en togs uitkering kunt verwerken in je boekhouding.

Wat is de Tozo regeling

Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Per 1 juni geldt Tozo 2 regeling, deze loopt tot 30 september 2020. Tozo 2 kent twee aanpassingen ten opzichte van zijn voorganger. Zo geldt er nu een partner inkomenstoets. De hoogte van het inkomen van de partner heeft invloed op de hoogte van de uitkering. Als het inkomen van de partner boven het sociaal minimum komt, vervalt het recht op de uitkering.

Ook geldt bij Tozo 2 dat wanneer er een aanvraag is voor een lening bedrijfskapitaal, er verklaard moet worden dat er geen sprake is van faillissement of surseance van betaling voor uw onderneming, vennoten of uzelf. Is hier wel sprake van, dan vervalt het recht op de Tozo lening bedrijfskapitaal.

Lees hier alle informatie en regels over de Tozo regeling

Wat is de TOGS regeling

Naast de Tozo is er ook nog de Togs (Tegemoetkoming schade COVID-19) in het leven geroepen. Deze is bedoeld om ondernemers te steunen die door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus zijn benadeeld in hun bedrijfsvoering. Denk hierbij aan kappers, reisbranche en zwembaden.

Kijk hier voor meer informatie over de TOGS regeling

Inboeken van de Tozo en Togs uitkering in je boekhouding

De Tozo en Togs uitkering zijn giften aan je prive vermogen en hoeven om die reden niet opgenomen te worden in het resultaat van de onderneming. Mocht je deze inkomsten wel inboeken in je boekhouding als omzet dan zou dat wel gebeuren, en dan zou je daar weer inkomstenbelasting over moeten betalen. Dat hoeft in dit geval niet.

  • Is het geld naar jouw zakelijke bankrekening overgemaakt? Dan moet je het inboeken als privé storting. Ga hiervoor naar de betaling en klik hier op de groene knop ‘Inboeken’ en kies voor de optie ‘Dit is een privé storting’. De betaling wordt dan ingeboekt als een privé storting. lees hier hoe je een privé storting inboekt.

  • Als het gewoon aan je privé rekening is gestort dan hoef je dit dus niet onder te brengen in je boekhouding

tozo en togs inboeken

Moet je de Tozo aangeven op je inkomtenbelasting aangifte?

De uitbetaalde Tozo uitkering wordt wel gezien als inkomen dat je moet opgeven in je aangifte inkomstenbelasting (2020). Let er hierbij wel op dat je dit apart opgeeft, dus niet als onderdeel van de omzet van je bedrijf.
Als het goed is zul je van je gemeente in 2021 een jaaropgave ontvangen met daarop de totale betaling aan uitkeringen. Deze gegevens vul je vervolgens in bij je aangifte. Als je via de site van de belastingdienst inlogt, vink je onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ de optie ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’ aan. Daarna kies je uit de lijst voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet).