Verzekeringen
9 mei 2023

Ben jij al verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

Als ondernemer loop je een risico om ziek te worden waardoor je je werk niet kunt uitvoeren. In tegenstelling tot werknemers, hebben ondernemers geen recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid vanuit de overheid. Om ervoor te zorgen dat je toch inkomsten ontvangt wanneer je niet kan werken door ziekte, is het mogelijk om hiervoor een verzekering af te sluiten: de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Met deze verzekering krijg je een maandelijks bedrag uitgekeerd als je arbeidsongeschikt wordt. De hoogte van de premie - die je maandelijks moet betalen - is afhankelijk van verschillende aspecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je leeftijd, hoe goed je gezondheid is en de zwaarte van je beroep. Ook de hoogte van het bedrag en hoeveel maanden je uitgekeerd wilt krijgen bij ziekte wegen hierin mee.

Het is belangrijk om een AOV te kiezen die past bij jouw persoonlijke situatie en behoeften. Er zijn namelijk verschillende soorten AOV's, elk met hun eigen voorwaarden en premies.

Alternatieven voor een AOV

Broodfonds
Momenteel is een AOV niet verplicht. Veel ondernemers vinden de kosten van een AOV te hoog. Hierdoor zijn er alternatieve initiatieven ontstaan, zoals de Broodfonds-methode (ook wel schenkkring of crowdsurance genoemd). Dit is een systeem waarbij een groep ondernemers geld inleggen en elkaar financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid. Met deze schenkingen kan de arbeidsongeschikte ondernemer maximaal 2 jaar lang rondkomen. Omdat het op onderlinge vertrouwen gebaseerd is, zijn de regels minder strikt dan bij een AOV.

Vrijwillige verzekering bij het UWV
Wanneer je stopt met werken bij een werkgever is het mogelijk om binnen 13 weken je verzekering bij het UWV te verlengen. Dit kan een optie zijn wanneer je moeite hebt met het afsluiten van een AOV door bijvoorbeeld je gezondheid of het hoge risico van je beroep. Bij het UWV wordt je altijd geaccepteerd, ook bij gezondheidsproblemen. De premie is hierdoor wel gemiddeld hoger.

Het nadeel van deze verzekering is dat je niet zomaar een uitkering krijgt. Wanneer je volgens het UWV ander werk kunt doen, dan ben je niet arbeidsongeschikt en krijg je geen uitkering.

Vangnetverzekering
Bij afwijzing voor een AOV is er voor startende ondernemers ook nog de vangnetverzekering. Hierdoor hoef je niet geheel onverzekerd te blijven na afwijzing om medische redenen. Bij deze verzekering is het verzekerde bedrag maximaal 70 procent van het minimumloon en er is een wachttijd van een jaar voordat je uitkering krijgt.

Zelf sparen
Ook zijn er zelfstandigen die sparen voor arbeidsongeschiktheid. Echter heb je wanneer je langere tijd arbeidsongeschikt bent een flink bedrag nodig om rond te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid komen altijd onverwacht. Het is dan ook de vraag of je spaargeld op dat moment genoeg is om het inkomensverlies voor langere tijd op te vangen.

Wetsvoorstel voor een verplichte AOV

Er is in begin 2023 veel ophef ontstaan door een wetsvoorstel van het kabinet om de AOV verplicht te stellen voor zelfstandigen. Er wordt verwacht dat het kabinet dit voorstel in begin 2024 bij de Tweede Kamer indient. De invoering is om meerdere redenen al een aantal keer uitgesteld. Naar verwachting treedt de wet in 2027 in werking.

Dit voorstel heeft geleid tot een discussie vanuit de ondernemerswereld. Aan de ene kant zijn er ondernemers die voorstander zijn van een verplichte AOV omdat zij zichzelf hiermee beter beschermd voelen. Aan de andere kant zijn er ondernemers die van mening zijn dat het verplicht stellen van een AOV hun vrijheid als ondernemer beperkt.

Op dit moment is het nog onbekend hoe de verplichte AOV er voor jou als ondernemer uit zal zien. De wetten en regels worden momenteel uitgewerkt op basis van een adviesrapport. We weten niet welke de adviezen uit het rapport daadwerkelijk zullen worden overgenomen in de nieuwe wet.

Hoe de verplichte AOV er gaat uitzien is dus nog onduidelijk. Echter is het ook nu al belangrijk dat je weet welke risico’s je loopt wanneer niet verzekerd bent. Laat je daarom goed informeren over dit onderwerp en wacht niet pas tot 2027. Wanneer er dan veranderingen komen, bekijk je de situatie opnieuw!

Geschreven door de Rompslomp redactie

Kom erachter hoe Rompslomp werkt door het
vrijblijvend gratis uit te proberen.