Zakelijke auto
29 november 2018

Auto zakelijk of privé: maak de beste keuze

Die éne gave bestelauto, of coole personenauto. Met jouw bedrijfslogo erop ook nog eens een mooie rijdende reclamezuil. Ga je deze auto zakelijk of  privé rijden? Rompslomp heeft financieel expert Amanda Rogaar gevraagd voor tips om de beste keuze te maken.

Wat is volgens Amanda belangrijk als een zzp’er een keuze moet maken tussen een auto zakelijk of privé rijden? “Allereerst: De regels van de belasting voor een auto van de zaak zijn lastig en talloos! Er is wel één grondregel: Rijd je de auto vooral privé (90% of meer), dan rijd jij de auto met privé geld. Rijd je de auto voor 90% of meer voor de zaak, dan wordt de auto tot ondernemingsvermogen gerekend en betaal je de auto via zakelijke betaalrekeningen. Zit je daar tussenin? Dan mag je kiezen uit ondernemingsvermogen (auto van de zaak) of privévermogen.”

Auto zakelijk: autokosten aftrekken

Al een keuze gemaakt voor de auto zakelijk of privé? Denk ook aan het volgende, zegt Amanda: “Als je een auto van de zaak hebt, mag je alle kosten zakelijk in aftrek brengen. Dat betekent een kostenpost voor het bedrijf. En rijd je meer dan 500 privé kilometers met deze auto, dan is er een belasting correctie voor privé gebruik. Dit heet de ‘bijtelling’. Rijd je de auto privé, dan declareer je € 0,19 per zakelijke kilometer en zijn dat de enige autokosten die je in de zaak als kostenpost meeneemt. Over deze vergoeding bereken je géén btw. Als je dus tussen die 10% en 90% inzit, heb je keuze hoe je de autokosten wilt betalen. Leg je keuze vast in de administratie.”

Auto zakelijk: aftrekbare kosten

Ik kies voor een auto zakelijk rijden, hoe zit het dan met de aftrekbare kosten? “Als je een auto van de zaak hebt, betaal je alle kosten met de zakelijke bankrekening. Denk hierbij aan de brandstofkosten, parkeerkosten, onderhoudskosten, wegenbelasting en verzekering. Bij de aanschaf van een auto, breng je de aanschafprijs niet in één keer in mindering op de kosten. Dit zijn ook zakelijke kosten, maar dan op papier. Het aankoopbedrag van de auto mag je niet in één keer als kosten meenemen, maar verdeel je over 5 jaar. Dit heet ‘afschrijven’.” Hoe werkt dat afschrijven eigenlijk? “Je houdt rekening met een restwaarde, de waarde die de auto na 5 jaar bij verkoop nog oplevert. Een voorbeeld: Je koopt een auto voor € 40.000. Stel dat deze na 5 jaar een restwaarde heeft van € 10.000. Dan schrijf je over 5 jaar € 30.000 af. € 30.000 delen door 5 is € 6.000 per jaar.”

Bijtelling auto van de zaak berekenen voor de inkomstenbelasting

Zoals Amanda al eerder vertelde, heb je een bijtelling voor de inkomstenbelasting wanneer je per jaar meer dan 500 kilometer privé met je auto van de zaak rijdt. “Bijtelling wordt bij je inkomen opgeteld. Hoe hoog de bijtelling is, hangt van de auto af. Het wordt bepaald door een combinatie van de cataloguswaarde (nieuwwaarde van de auto), CO2-uitstoot en het bouwjaar van de auto. De bijtelling is nooit hoger dan de kosten plus afschrijvingskosten samen.” Stel dat ik kies voor een wat oudere auto? Hoe zit het dan met een bijtelling? “Kies je voor een zogenoemde youngtimer, dan heb je vaak een lagere bijtelling. Deze bijtelling is 35% van de dagwaarde van de auto. Een youngtimer is een auto van 15 jaar of ouder. Sommige zelfstandige ondernemers kiezen bewust voor een auto van de zaak van 15 jaar of ouder vanwege deze regeling. De wat hogere onderhoudskosten bij dit soort auto’s zijn ook zakelijk aftrekbaar.”

Stel dat ik minder dan 500 kilometer privé rijd met de auto van de zaak, hoe toon ik dat aan en hoe zit het met de bijtelling? ”Je moet kunnen aantonen dat je daadwerkelijk in dat jaar voor minder dan 500 aan privékilometers met de auto van de zaak hebt gereden. Dit doe je met een sluitende kilometeradministratie in combinatie met je agenda. Woon-werkverkeer is voor de inkomstenbelasting overigens zakelijk verkeer.”

Auto van de zaak: bijtelling berekenen en btw

Ik kies ervoor om een personenauto of bestelauto zakelijk te rijden. Ik rijd ook privé met deze auto, hoe zit het dan met de btw? “De fiscus wil jou als ‘auto van de zaak gebruiker’ niet bevoordelen ten opzichte van de ‘privéauto gebruiker’. Je mag alle btw in aftrek brengen, maar je moet wel een bedrag terugbetalen van de gevorderde btw. Dit doe je in de laatste btw-aangifte van het jaar. Het kan op twee manieren:

1. Kilometeradministratie bijhouden

Om het privégebruik van de auto te bepalen moet je een sluitende kilometeradministratie bijhouden waaruit blijkt welke kilometers privé en welke zakelijk zijn geweest. Met behulp van deze kilometeradministratie bereken je wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privé gebruik.

❏      Dit is de berekening: 21% over (privé kilometers / totale kilometers ) x (1/5 aanschafprijs + brandstof + onderhoudskosten).

Als je de auto gekocht hebt zonder aftrek van btw, dan heb je een zogenoemde ‘marge-auto’.

❏      Dit is de berekening: 21% over (privé kilometers / totale kilometers ) x (brandstof + onderhoudskosten). Deze berekening geldt ook voor auto’s die ouder zijn dan 5 jaar.

2. Op basis van de cataloguswaarde

Je stelt de btw vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto van de zaak. Heb je de auto gekocht zonder aftrek van btw, dan heb je een marge-auto. In dat geval gebruik je voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Ook wanneer de auto ouder dan 5 jaar is, gebruik je 1,5%.”

Auto privé: kosten zakelijke kilometers

Ik gebruik mijn privé auto voor zakelijke ritten. Zijn dat zakelijke kosten voor de auto? “Als je de privé auto voor zakelijke ritten gebruikt, betaal je alle kosten met privé geld. Ter compensatie haal je € 0,19 cent per kilometer uit de zaak. Dit is inclusief parkeerkosten, tolgelden, wasstraat en dergelijke. Deze € 0,19 cent per kilometer zijn direct kosten in de zaak. Een voorbeeld: Stel dat je 10.000 zakelijke kilometers met je privé auto rijdt, dan mag je voor € 1.900 aan zakelijke kosten opvoeren.”

Auto privé: btw van kosten auto voor zakelijke kilometers

Ik kies ervoor een auto privé te rijden, dan mag je toch ook btw terugvragen? “Wanneer je de auto privé betaalt, mag je ook die btw en btw van de kosten via de zaak terugvragen. Je houdt een kilometeradministratie bij. Ook dit kan op twee manieren:

1. Kilometeradministratie bijhouden

Om het privégebruik te bepalen, moet je ook een sluitende kilometeradministratie bijhouden waaruit blijkt welke kilometers privé en welke zakelijk zijn geweest. Met behulp van deze kilometeradministratie bereken je wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Dit geldt voor zowel reguliere auto’s, marge auto’s als youngtimers.

❏      Dit is de berekening: 21% over (privé kilometers / totale kilometers) x (brandstof + onderhoudskosten).

2. Op basis van de cataloguswaarde

Je stelt de btw vast op 1,5% van de catalogusprijs van de auto van de zaak. Heb je de auto gekocht zonder aftrek van btw dan heb je een marge-auto. In dat geval gebruik je voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Ook wanneer de auto ouder dan 5 jaar is, gebruik je 1,5%.”

Auto zakelijk of privé berekening

En nu is de hamvraag: wat is voordeliger, ondernemingsvermogen of privévermogen? Auto zakelijk of privé rijden? Amanda: “Dit hangt helemaal af van een aantal gegevens, en welke keuze het beste bij jou past, is alleen met een berekening te beantwoorden. Met deze gegevens moet je gaan rekenen:

 • Cataloguswaarde (de nieuwwaarde op het moment van op kenteken stellen).
 • De prijs waarvoor de auto gekocht is.
 • Zit er nog bpm op de auto? Zo ja, hoeveel?
 • Is de auto met btw gekocht?
 • Verwachte zakelijke kilometers.
 • Verwachte privé kilometers.
 • Verwachte gebruiksduur.
 • Indien lease: leaseprijs per maand en lengte leasecontract.
 • Benzine / diesel / elektrisch.
 • Verwachte kosten verzekering.
 • Verwachte kosten onderhoud.
 • Verwachte belastingen.

Eenmaal gekozen blijft gekozen

De keuze voor een auto zakelijk of privé rijden staat vast totdat je weer een andere auto aanschaft. Eenmaal gekozen blijft gekozen. Maak dus een weloverwogen keuze wanneer je een auto gaat aanschaffen! Er zijn overigens twee uitzonderingen op deze regel:

 • Er is een ingrijpende aantoonbare wijziging in het gebruik van de auto.
 • Of er is een wetswijziging die een andere keuze rechtvaardigt.

Tip: auto zakelijk of privé

“Deze materie over auto zakelijk of privé is heel lastig. Dus wil je een goed onderbouwde beslissing nemen, vraag een financieel expert mee te denken en advies te geven.”

Over Amanda

Amanda Rogaar (Rogaar Administratie) helpt zzp’ers met hun boekhouding en aangiften. “Ik kijk breder dan alleen de inkomstenbelasting en de btw-aangifte. Ik maak ondernemers bewuster en zoek samen naar de echte waarde van hun bedrijf. Wat zijn hun idealen en doelen? Bijkomend voordeel; er blijft meer winst over.”

Geschreven door Amanda Rogaar

Kom erachter hoe Rompslomp werkt door het
vrijblijvend gratis uit te proberen.