Jaarafsluiting Boekhouden
10 juni 2020

Hoe verwerk je TOZO, TOGS, TVl en NOW ontvangsten in je boekhouding

De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een financiële. Voor veel ondernemers is een groot deel van hun inkomsten weggevallen. Om deze ondernemers te helpen heeft de overheid verschillende regelingen in het leven geroepen. Het doel van de regelingen is om zo veel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Heb jij last (gehad) van de coronacrisis en kwam je in aanmerking voor één van deze regelingen? Lees dan in dit blog hoe je de TOZO, TOGS, TVL of NOW regeling inboekt in je boekhouding.

Wat is TOZO?

TOZO staat voor Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers en bestaat uit twee onderdelen. Namelijk een uitkering, die jouw gezinsinkomen aanvult tot bijstandsniveau, en het andere onderdeel is een lening die jouw bedrijfskapitaal aanvult. Met deze lening/aanvulling op het bedrijfskapitaal kan je bedrijfskosten dekken zoals huur van jouw bedrijfspand.

Lees hier alle informatie en regels over de TOZO op de website van de rijksoverheid ook het Coronaloket van de Kamer van Koophandel is een mooie bron. Je kunt daar de regelingencheck doen om snel te zien of je recht hebt op de TOZO.

TOZO uitkering inboeken

De TOZO uitkering en de TOZO lening dien je elk op een andere manier in te boeken in Rompslomp. De TOZO uitkering is een uitkering van gelden aan je prive vermogen en hoeven om die reden niet opgenomen te worden in het resultaat van je onderneming.

  • Is het geld naar jouw zakelijke bankrekening overgemaakt? Dan moet je het inboeken als privé storting. Ga hiervoor naar de betaling en klik hier op de groene knop ‘Inboeken’ en kies voor de optie ‘Dit is een privé storting’. De betaling wordt dan ingeboekt als een privé storting. lees hier hoe je een privé storting inboekt.

  • Als het naar je privé rekening is gestort dan hoef je dit dus niet onder te brengen in je boekhouding

    tozo-togs-inboeken-boekhouding

     

    Let op: Verandert jouw inkomen en is deze achteraf hoger dan je hebt opgegeven? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Heb je een partner? Dan keert de gemeente de uitkering aan jullie beiden 50/50 uit. Dit betekent dat je allebei de helft van de uitkering moet opgeven in je aangifte inkomstenbelasting. In de meeste gevallen staat de TOZO uitkering vooraf ingevuld in je aangifte.

TOZO lening inboeken

De TOZO lening boek je als lening op je balans in Rompslomp. Hier vind je een handleiding voor het inboeken van een lening

Wat is de TOGS en TVL?

Naast de TOZO is ook de TOGS (Tegemoetkoming schade COVID-19) in het leven geroepen, de opvolger van de TOGS is de TVL (Tegemoetkoming vaste lasten). Deze is bedoeld om ondernemers te steunen die door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus zijn benadeeld in hun bedrijfsvoering. Denk hierbij aan kappers, reisbranche en zwembaden. Als je onder deze regeling valt ontvang je gelden die je niet hoeft terug te betalen.

Kijk hier voor meer informatie over de TOGS regeling

Inboeken van de TOGS en TVL

Omdat je deze regeling niet hoeft terug te betalen en er ook geen belasting over dit inkomen wordt geheven, ziet de Belastingdienst deze inkomsten als 'overige vrijgestelde winstbestanddelen'. Je maakt in Rompslomp een aparte omzetrekening aan en noem deze 'overige vrijgestelde winstbestanddelen'. De inkomsten uit TOGS en TVL boek je op deze omzetrekening, zodat je ze apart inzichtelijk hebt.

In je aangifte inkomstenbelasting geef je aan dat er vrijgestelde winstbestanddelen zijn geweest, en vul je de TOGS/TVL ontvangsten in.

Wat is NOW?

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een subsidie die je voor de loonkosten van je personeel ontvangt. In Rompslomp boek je deze als negatieve (personeels)kosten. Maak hiervoor een aparte kostenrekening aan, en boek de ontvangsten uit NOW op deze kostenrekening.

Hopelijk gaat het hiermee lukken! Veel succes met het doen van je aangiften en het inboeken van deze Corona regelingen.

Geschreven door de Rompslomp redactie

Kom erachter hoe Rompslomp werkt door het
vrijblijvend gratis uit te proberen.