Bankmutaties importeren saldo ongelijk

Geschreven:

Als je een bankmutatie bestand importeert dan checken we of het bestand klopt. We checken onder andere of het saldo van je rekening bank op je balans in Rompslomp gelijk is aan het (begin)saldo van het te importeren bestand.

Het beginsaldo in dit bestand is niet gelijk aan het saldo van de tegenrekening.

Krijg je de melding dat het saldo niet gelijk is dan raden we je sterk aan om te kijken hoe dit kan. Dit kan verschillende oorzaken hebben, hier een aantal voorbeelden:

Bankmutatie Importeren banksaldo verschil

 • Je hebt nog geen beginbalans ingevoerd.

  Maak een beginbalans boeking aan op deze rekening met het saldo van de bankrekening aan het begin van het boekjaar. Lees hier hoe dat gaat

 • Je hebt handmatig transacties toegevoegd.

  Als je met MT940 bestanden werkt dan is het niet handig dat je handmatig betalingen toevoegt omdat de kans dan aanwezig is dat je betalingen dubbel kan gaan inboeken. Ontkoppel en verwijder de handmatige transacties eerst en koppel dan de nieuwe banktransacties na het uploaden nogmaals. Je kunt de handmatig aangemaakte betalingen vinden in het selectie menu aan de linkerkant bij Betalingen.

 • Je hebt de transacties niet opvolgend gedownload.

  Zoek uit welke transacties missen en voeg deze handmatig toe.

 • Jouw bank exporteert geen rekeningsaldi

  Negeer deze melding dan maar zorg er wel voor dat je niet tweemaal hetzelfde bestand upload.

 • Je bankrekeningnummer is niet ingevuld.

  Je moet als je meerdere bankrekeningen hebt, het IBAN-nummer van de bankrekening bij de balansrekening instellen, zodat de betalingen aan de goede rekening worden gehouden. Om dit IBAN-nummer in te stellen, ga je naar Boekhouding en daar kies je Balansrekening, als je dan "Rekening bewerken" klikt in de zijbalk, kun je het rekeningnummer instellen.

Kom je er nog steeds niet achter dan zit er niets anders op dan je bankboekingen in Rompslomp te vergelijken met die van je werkelijke bankrekening. Je kunt je bankboekingen in Rompslomp bekijken via je balans > liquide middelen > Bank en dan tabje mutaties. Deze kun je exporteren en naast de mutaties leggen die je rechtstreeks uit je bank haalt. Als je deze met elkaar vergelijkt dan moet je achter het verschil komen.

Lees hier meer informatie over het oplossen van een banksaldo verschil