Overlopende activa en passiva inboeken

Het is in Rompslomp mogelijk om overlopende activa en overlopende passiva te registreren. Overlopende activa zijn vooruitbetaalde bedragen waar je nog een factuur voor moet ontvangen. Dus bijvoorbeeld een aanbetaling voor een project. Overlopende passiva zijn kosten die wel in een boekjaar geboekt moeten worden, maar waarvan de factuur nog niet is ontvangen.

Overlopende activa (Vooruitbetaalde bedragen)

Toevoegen van in boekjaar 2016 betaalde kosten, waarvan je de factuur pas ontvangt in 2017 ,doe je zo:

1. Voeg een rekening toe

  1. Ga naar "Boekhouding" > "Balans" > "Vlottende activa".
  2. Voeg daar een nieuwe rekening toe ("Nieuwe subrekening"), genaamd Vooruitbetaalde bedragen.
  3. Bewerk direct hierna deze rekening en vink de optie "Er kan met deze rekening betaald worden aan".

2. Verwerk de betaling

Importeer je bankmutaties of voeg handmatig een bankmutatie toe. Bijvoorbeeld 200 AF betaald in 2016. Kies bij het inboeken van deze betaling: Dit is een ander soort boeking. En selecteer de rekening: "Vooruitbetaalde bedragen".

3. Inboeken uitgave

Ontvang je de factuur in 2018? Dan boek je deze in en voeg je een nieuwe betaling toe met de rekening: "Vooruitbetaalde bedragen". Zo wordt de uitgave op betaald gezet. De rekening Vooruitbetaalde bedragen is weer 0 en de kosten zijn geboekt in de juiste periode.

Overlopende passiva (Nog te betalen bedragen)

1. Voeg een rekening toe

  1. Ga naar "Boekhouding" > "Balans" > "Passiva"
  2. Voeg daar een nieuwe rekening toe ("Nieuwe subrekening"), genaamd "Nog te betalen".
  3. Bewerk direct hierna deze rekening en vink de optie "Er kan met deze rekening betaald worden aan".

2. Voeg de kosten toe.

Ga naar Boekhouding > Boekingen en maak hier een nieuwe boeking.

Datum: 31-12-2017
Kosten overig BIJ 200
Nog te betalen BIJ 200

3. Boek de factuur in

Je ontvangt de rekening en boekt deze op een kostenrekening in. De betaling voeg je toe op de normale manier.

4. Voeg een correctie toe

Ga naar Boekhouding > Boekingen en maak hier een nieuwe boeking.

Datum: 2-8-2018
Kosten overig AF 200
Nog te betalen AF 200