Beginbalans opstellen in Rompslomp

Je balans is een momentopname die de financiële situatie van je onderneming weer geeft. Stap je halverwege je boekjaar over naar Rompslomp dan heb je al bezittingen en schulden in je onderneming. Het is van belang dat je deze op de balans invoert zodat deze de werkelijke situatie van je bedrijf toont.

Start je met Rompslomp.nl in een nieuw boekjaar? Ook dan is het belangrijk dat je je beginbalans opstelt zodat je met een kloppende balans je verdere boekhouding voert.

Ben je starter en heeft je bedrijf nog geen bezittingen of schulden dan is je beginbalans nul en hoef je dus geen beginbalans in te voeren.

Hoe stel je je beginbalans op in Rompslomp.nl

 1. Uiteraard log je eerst in op Rompslomp.nl

 2. Ga naar het scherm "Boekhouden". Deze ziet er bij een nieuw account als volgt uit:

  Beginbalans
 3. Je ziet nu aan de rechterkant de knop "Nieuwe boeking", klik hier op om een nieuwe boeking te starten. Het volgende scherm opent nu:

  Memoriaalboeking beginbalans
 4. Je kunt hier nu je gehele balans naar wens aanpassen. Dit doe je door zogenoemde memoriaalboekingen door te voeren, zie ook: Memoriaalboekingen in Rompslomp. Bij het invoeren van je beginbalans gaat het om een momentopname. Start je op 1 januari dan moet je je beginbalans opmaken op basis van de waarde op dat moment.

LETOP: De boekingen die je maakt moeten op de datum 31-12 vallen van het jaar daarvoor.

Hieronder vind je een verdeling van boekingen die je zal kunnen invoeren:

Aan de activazijde:

 • Liquide middelen zoals je banksaldo en evt zakelijke spaarrekening saldo of cash.
 • Vaste activa zoals je inventaris (laptop), gebouw of andere bezittingen.
 • Vlottende activa zoals voorraad en debiteuren (klanten die nog moeten betalen).

Aan de passivazijde:

 • Langlopende schulden zijn te betalen bedragen met een termijn van langer dan één jaar, zoals hypotheken en leningen.
 • Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd korter dan een jaar, zoals te betalen btw.
 • Crediteuren, Leveranciers die je op dat moment nog moet betalen.
 1. Voer je boeking in en sla deze op. Om je wat verder te helpen geven we je wat tips:
 • Bij de meeste boekingen die je zult doen om je beginbalans op te stellen zul je als tegenrekening je Eigen vermogen kiezen.
 • Belangrijk is dat je als datum van de boeking het begin van je boekjaar invoert of het begin van wanneer je je boekhouding in Rompslomp begint als je halverwege het jaar overstapt.

Hieronder geven we je wat voorbeelden van veel voorkomende boekingen

Beginsaldo van je (Bank)rekening opvoeren op je balans

Stel je hebt €5.000 op je bankrekening staan dan voer je die als volgt in Rompslomp op je balans in:

Memoriaalboeking Banksaldo beginbalans

Nog openstaande btw inboeken op je balans

Vaak heb je nog openstaande btw van het laatste kwartaal van het voorgaande boekjaar. Gezien deze btw in het nieuwe boekjaar betaald / ontvangen zal worden is dit iets wat op je beginbalans nog "openstaat" en dus opgevoerd moet worden.

Lees op deze pagina hoe je nog openstaande btw op je balans inboekt

Heb je nog openstaande debiteuren of crediteuren?

Heb jij bijvoorbeeld nog een aantal openstaande facturen die nog niet betaald zijn? Of moet jij zelf nog een rekening voldoen aan je leverancier? Je kunt deze openstaande debiteuren en crediteuren ook gemakkelijk toevoegen aan je beginbalans.
Lees hier hoe dit allemaal in zijn werk gaat