Wat zijn transitorische posten en hoe verwerk je deze in Rompslomp?

Wanneer je bepaalde omzet of kosten over een langere periode wil verdelen, of naar een andere maand wil verplaatsen, noemen wij deze ontvangen omzet of vooruitbetaalde kosten ‘transitorische posten’. Het betekent dat het moment waarop de kosten of opbrengsten ontstaan verschilt van het moment van betaling. Denk hierbij aan de factuur van de huur of van je telefoonabonnement. De betaling van de factuur gebeurt namelijk op één moment, maar kan betrekking hebben op een ander tijdvak of soms op meerdere tijdvakken.

We geven je twee praktische voorbeelden

 1. Vooruitbetaalde kosten: Verzekeringen worden vaak voor een jaar vooruitbetaald. Je betaalt de rekening voor een heel jaar, maar je wil de kosten per maand in je administratie verwerken. Dit bedrag wordt dan als een transitorische post opgenomen.

 2. Ontvangen omzet: In januari van het nieuwe jaar, maak je een factuur op voor de uren die je in december hebt gemaakt. De btw van de factuur wordt opgenomen in de periode van versturen van factuur omdat hiervoor de factuurdatum leidend is. De omzet kan je verplaatsen naar december.

Hoe verwerk je vooruitbetaalde kosten die je over langere periode wil verdelen?

 1. Bij het aanmaken van een nieuwe uitgave, open je het onderdeel ‘Vooruitbetaalde kosten of nog te betalen kosten?’
transitorische-posten
 1. Bij de startdatum kies je voor de datum waarop de kosten zijn ingegaan. Vervolgens geef je aan over hoeveel maanden je de kosten wil verdelen.
 2. Je slaat de nieuwe uitgave op.
 3. Wanneer je nu naar ‘Boekhouding’ gaat, vind je de mutaties van deze uitgave op de -nieuwe- rekeningen op de balans: ‘Vooruitbetaalde kosten’ en ‘Nog te betalen kosten’.
 4. Wanneer je naar jouw overzicht gaat van Uitgaven, heeft deze uitgave een grijs label gekregen. Het label geeft de startdatum en het aantal maanden aan. Hiermee krijg je duidelijk inzicht in welke uitgaven je als transitorische post hebt aangemerkt.

Hoe verwerk je ontvangen omzet die je naar een andere periode wil verplaatsen?

 1. Bij het aanmaken van een nieuwe factuur, open je het tabblad ‘Vooruitbetaalde kosten of nog te betalen kosten?’
 2. Bij de startdatum kies je voor de datum waarnaar je de omzet wil verplaatsen. Vervolgens geef je aan over hoeveel maanden je de omzet wil verdelen. Als je de omzet alleen een maand wilt verplaatsen, dan geef je hier dus 1 maand aan.
 3. Je maakt de factuur nu verder aan zoals gebruikelijk.
 4. Wanneer je nu naar ‘Boekhouding’ gaat, vind je de mutaties van deze omzet op de -nieuwe- rekeningen op de balans: ‘Nog te factureren omzet’ en ‘Vooruitgefactureerde omzet’.
 5. Wanneer je naar jouw overzicht gaat van Facturen, heeft deze factuur een grijs label gekregen. Het label geeft de startdatum aan en het aantal maanden. Hiermee krijg je een duidelijk inzicht in welke factuur je als transitorische post hebt aangemerkt.