Wat is passiva?

Passiva zijn alle middelen waarmee de onderneming gefinancierd wordt, kort samengevat de schulden van de onderneming. De passiva staat op de rechterzijde van de balans en bevat dus met name de schulden van je onderneming. Het gaat hier bijvoorbeeld om openstaande rekeningen (crediteuren) en de btw die nog afgedragen moet worden. De passiva zijn dus eigenlijk alle financiële verplichtingen die je hebt, maar ook je eigen vermogen valt onder de passiva.

Wat valt er allemaal onder mijn passiva? Passiva voorbeelden

Op de passivazijde vind je je eigen vermogen, kortlopende schulden, crediteuren, maar ook je langlopende schulden.

Waar vind je je passiva in Rompslomp?

Zoals gezegd kun je de passiva vinden op de balans. Boekhoudprogramma Rompslomp stelt de balans automatisch op aan de hand van boekingen die jij doet. Stel je maakt een factuur aan met btw, dan wordt de btw direct toegevoegd aan de rekening kortlopend schulden > te betalen btw. Hieronder een voorbeeld balans met de daarbij horende passiva-rekeningen:

Passiva

Meer kennis over boekhouden?