Wat zijn langlopende schulden?

Langlopende schulden zijn schulden die een betalingsverplichting hebben met een termijn van langer dan één jaar. In de boekhouding worden langlopende schulden ook wel benoemd als lang vreemd vermogen. Het betreft hier vaak aflossingen van leningen.

De reden dat er onderscheid wordt gemaakt in deze twee categorieën is zodat je als ondernemer op deze manier beter inzichtelijk hebt hoe je bedrijf ervoor staat en of die aan betalingsverplichtingen kan voldoen.

Langlopende schulden op de balans

Op de balans staan de langlopende schulden aan de rechterzijde (Passiva). Naast langlopende schulden bestaan er ook kortlopende schulden waarbij de looptijd van een verplichting niet langer is dan één jaar.

Voorbeelden van langlopende schulden

Het meest voor de hand liggende voorbeeld zijn leningen, bijvoorbeeld een hypothecaire lening. Zo'n lening wordt veelal bij de bank afgesloten, en daartegenover hoort een vast actief als zekerheid te staan. In dit geval is dit "vaste actief" het pand waar de lening voor verstrekt is. Zodra je niet langer in staat bent de lening terug te betalen, dan kan de bank dit pand opeisen voor verkoop.

Een andere manier waarmee zekerheid kan worden geboden is via voorraden en debiteuren. Mocht de lening dan niet terug betaald kunnen worden, dan kan de schuldeiser jouw voorraden verkopen en de winst opeisen, of achter jouw debiteuren aan gaan om geld binnen te halen.

Andere voorbeelden van langlopende schulden zijn:

  • lease contracten, voor bijvoorbeeld het leasen van een auto.
  • Een startup lening voor je onderneming.
  • Een krediet via een kredietverstrekker.
  • Lening voor de aankoop van een voorraad producten.

Waar vind je je Langlopende schulden in Rompslomp?

In boekhoudprogramma Rompslomp vind je langlopende schulden terug aan de passivazijde van je balans. Je kunt via het maken van een boeking gemakkelijk een lening toevoegen aan je langlopende schulden rekening. Vervolgens kun je de aflossing van deze lening ook gemakkelijk inboeken in de boekhouding. Vind hier een voorbeeld met uitleg van hoe je een lease contract met aflossing opvoert op je balans en invoert in je boekhouding.

Langlopende schulden op balans

Meer kennis over boekhouden?