Wat is activa?

De activazijde van de balans bestaat uit alle bezittingen van een bedrijf. Je kunt hierbij denken aan het geld dat je op de bank hebt staan, maar ook de computer die je voor je onderneming hebt gekocht. Al die dingen die je "actief" in je bezit hebt vind je terug aan de linkerkant, de activazijde van de balans.

Wat valt er onder activa? Activa voorbeelden

De activazijde bezit een aantal grootboekrekeningen, namelijk de vaste activa, de vlottende activa, maar ook de liquide middelen.

  • Vaste activa: In het kort bevat de vaste activa al die bezittingen die voor langer dan een jaar aan je bedrijf gebonden zijn, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand. Lees hier verder over wat vaste activa is.

  • Vlottende activa: Vlottende activa daarentegen zijn bezittingen die voor korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn. Het zijn middelen die slechts één productieproces meegaan, of die snel in geld omgezet kunnen worden. Lees hier meer over wat vlottende activa is.

  • Liquide middelen: Liquide middelen zijn geldmiddelen die eigenlijk direct beschikbaar zijn. Wil je precies weten welke middelen hier allemaal onder vallen? Lees dan hier wat liquide middelen zijn.

Waar vind je je activa in Rompslomp?

Zoals gezegd kun je de activa vinden op de balans. Boekhoudprogramma Rompslomp stelt de balans automatisch op aan de hand van boekingen die jij doet. Stel je doet een uitgave vanaf je bankrekening en je boekt deze betaling in, dan wordt meteen ook je liquide middelen rekening hierop aangepast. Hieronder een voorbeeld balans met de daarbij horende activa-rekeningen:

Wat is activa op balans

Meer kennis over boekhouden?