Het verschil tussen kosten en uitgaven

Kosten en uitgaven hangen nauw samen, toch zijn er wel degelijk verschillen. Zo komen kosten op je winst- en verliesrekening terecht, en kunnen uitgaven ook als voorraad op je balans verschijnen bijvoorbeeld. Het is dus van belang om beide begrippen goed te kunnen onderscheiden voor jouw administratie.

Nog geen uitgave, maar wel al kosten

Het kan zo zijn dat je al wel kosten hebt, terwijl je nog geen uitgave hebt gemaakt. Bijvoorbeeld: je doet een aankoop en je ontvangt de factuur ervan. Je hebt deze nog niet betaald, dus je hebt nog geen uitgave aangemaakt. Je hebt dan als het ware een kortlopende schuld op je balans. Daarentegen behoort je aankoop al wel tot de kosten op je winst- & verliesrekening.

Geen kosten, maar wel uitgave

Op den duur betaal jij je openstaande factuur. Nu maak je wel een uitgave, en daarmee komt de schuld op je balans te vervallen. Op je winst-& verliesrekening verandert er niks. Je maakt geen kosten, maar deze zijn natuurlijk wel al verwerkt op je winst- & verliesrekening.


Meer informatie