Wat is installatielevering of afstandsverkoop?

Geschreven: 

Misschien ben je de term installatie/afstandsverkopen wel eens tegen gekomen als je een buitenlandse factuur in Rompslomp maakt. Of je ziet het bijvoorbeeld staan bij rubriek 3c van je btw-aangifte en daar vermeld je dan jouw installatieleveringen en afstandsverkopen binnen de EU. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in?

We leggen je in dit artikel op een simpele manier uit wat afstandsverkopen en installatieleveringen zijn. Daarbij merken we op dat onze uitleg niet helemaal volledig is, maar je wel een eind(je) op weg kan helpen met het begrijpen van deze boekhoudtermen.

Installatie/afstandsverkopen

Wat zijn afstandsverkopen?

Als je goederen levert in andere EU-landen kun je te maken krijgen met de regeling van afstandsverkopen. De levering moet dan wel aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • je klant is een particulier of een ondernemer die geen btw-aangifte hoeft te doen. Of je hebt te maken met een klant die wel een rechtspersoon is, maar die geen ondernemer is;
  • jij zorgt voor vervoer van de goederen naar jouw klant;
  • en last but not least: het totaalbedrag van deze levering(en) komt boven het drempelbedrag uit. Dit drempelbedrag (omzetdrempel) is vanaf 1 juli 2021 in totaal 10.000 euro voor al deze leveringen naar ieder EU land tesamen. Kom je boven die omzetdrempel uit, dan moet je de btw van het land van je klant berekenen.

Wil je meer weten over het berekenen van buitenlandse btw en de omzetdrempel? Lees dan hier ons blog over de nieuwe btw regels binnen de EU.

Wat zijn installatieleveringen?

Als je goederen levert die je moet monteren of installeren in een ander land kun je te maken hebben met installatie- of montagelevering. Bijvoorbeeld als je een badkamer met alle spullen levert en installeert in Duitsland. Het geldt trouwens ook als je hiervoor opdracht hebt gegeven aan een ander die dit dan voor jou uitvoert.

Als hoofdregel geldt dat je de btw van het land waar de installatie/montage plaatsvindt moet berekenen aan je klant. Daarbij kun je te maken hebben met de verleggingsregeling voor bedrijven zoals we die binnen de EU kennen.

Dus is je klant een (btw-plichtig) bedrijf? Dan mag je binnen de EU de btw verleggen. Let op: buiten de EU moet je zelf onderzoeken wat de btw-regels van dat land zijn.

Hoeft jouw klant geen btw-aangifte te doen (bijv. als het een particulier is)? In dat geval breng je op jouw factuur de buitenlandse btw in rekening. Deze btw moet je afdragen in het buitenland.