Wat is vaste activa?

Vaste activa zijn bezittingen die voor langere tijd aan je onderneming gebonden zijn, een waarde hoger dan €450,- hebben en die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering. Ze horen op de balans van je boekhouding te staan. Vaste activa bestaan uit drie typen, namelijk: immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Over het algemeen kan gesteld worden dat vaste activa bezittingen zijn die langer dan één jaar in de onderneming actief zijn. Vaste activa is onderdeel van de balans en staat aan de linker (activa) zijde.

Wat valt er nu precies onder de vaste activa?

Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die niet bedoeld zijn om door te verkopen en langer dan één jaar actief zijn in je onderneming. Zoals gezegd zijn er diverse soorten vaste activa te definieren, namelijk: immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. We leggen de typen hieronder uit.

  • Materiële vaste activa: Dit zijn eigenlijk de tastbare bezittingen van een bedrijf. Voorbeelden zijn grond en gebouwen, machines en installaties, maar ook je laptop van de zaak. Onder je materiële activa valt ook je inventaris, deze staat bij Rompslomp standaard op je balans. Lees hier meer over inventaris.

  • Immateriële vaste activa: Immateriële vaste activa zijn de niet-tastbare bezittingen die aan je bedrijf gebonden zijn. We hebben het dan over licenties, octrooien of bijvoorbeeld ontwikkelingskosten.

  • Financiële vaste activa: Dit zijn deelnemingen in andere maatschappijen, aandelen of andere financiële vorderingen.

Let op dat alle vaste activa die we benoemen allemaal voor langer dan een jaar aan je onderneming gebonden zijn. Is iets korter in je bedrijf actief? Dan hebben we het over vlottende activa.

Afschrijving van vaste activa

Een kenmerk van de meeste zaken die onder de vaste activa voorkomen is dat er op
wordt afgeschreven en van enige omvang zijn (meer dan circa € 450). Omdat het bedrijfsmiddel meerdere jaren in je bedrijf zit mag je de kosten hiervan niet in één keer afschrijven maar moet dit ook over meerdere jaren gedaan worden. Lees hier meer over het afschrijven van activa.

Waar vind je je vaste activa in Rompslomp?

Je vaste activa staat aan de linkerzijde van de balans. Rompslomp heeft de subrekening Inventaris automatisch aangemaakt onder je vaste activa zodat daar zaken onder geboekt kunnen worden.

Vaste activa

Zoals je in bovenstaande afbeelding al kunt zien, is het ook mogelijk om hier meer subrekening aan toe te voegen. Lees hier hoe je een nieuwe rekening op je balans toevoegt. Je kunt vervolgens ook gemakkelijk nieuwe boekingen op de door jou aangemaakte rekening doen.


Meer kennis over boekhouden?