Medewerkers toegang geven met de add-on

Geschreven: 

Toegang medewerkers beheren met de add-on

Als je een PREMIUM account voor boekhouders hebt, beheer je de admnistraties van klanten onder jouw eigen account. Het is dan mogelijk om andere accounts toegang te geven zodat deze ook in de administratie kunnen werken. Zo kan je je klanten toegang geven, maar wellicht heb je medewerkers of collega's waar je mee samenwerkt. Deze wil je dan ook toegang geven. Dit kan natuurlijk met de functie toegang geven./

Je kunt de toegang tot de administraties beheren door gebruik te maken van de 'beheer medewerkers' add-on.

Beheer medewerkers add-on activeren

Zodra je inlogt kom je op je boekhoudersdashboard terecht, links in het menu vind je het tabje 'medewerkers'. Als je hierop klikt kan je de add-on activeren. Je ziet dan ook de kosten voor deze add-on.

Er wordt om een akkoord gevraagd. De add-on is 5 euro per maand per medewerker

Toegang beheren

Als de add-on is geactiveerd, kan je het tabje 'medewerkers' raadplegen:

medewerkers add-on

Door het e-mailadres van het account van jouw medewerker in te vullen ontvangen zij toegang, of - als ze nog geen account hebben - krijgen ze een e-mail om een account aan te maken zodat ze toegang krijgen. Alle medewerkers met toegang komen in dit overzicht te staan. Je kunt hier eenvoudig de toegang per medewerker beheren door deze te verlenen per administratie of te verwijderen.

Ook krijg je hier te zien of elke medewerker de twee-staps-verificatie heeft ingeschakeld, zodat je ze daarop kunt attenderen.

Add-on deactiveren

Als je geen gebruik meer wilt maken van de add-on, kan je deze deactiveren via 'Mijn account' > 'Mijn abonnement'