Investeringen en afschrijvingen

Niet alle kosten die je maakt mag je direct aftrekken van de omzet die je draait. Je gebruikt een laptop bijvoorbeeld meerdere jaren en je moet de kosten dus ook over de jaren waarin je de laptop gebruikt aftrekken, daarnaast heeft de laptop nog een restwaarde.

Lees alles over investeringen op de site van de Belastingdienst.

Afschrijvingen

Omdat bedrijfsmiddelen meerdere jaren meegaan, mag je de kosten niet in één keer aftrekken van de opbrengsten. Het bedrijfsmiddel gaat een aantal jaar mee, en heeft dan nog een restwaarde. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde gedeeld door het aantal jaar dat het bedrijfsmiddel meegaat is de afschrijving per jaar. Gelukkig rekent Rompslomp dit allemaal voor je uit als je een uitgave aanmerkt als investering.

Lees hier alles over afschrijvingen.

Hoe werkt dit in Rompslomp?

In Rompslomp kun je een uitgave inboeken en daarbij aangeven dat het een investering is. Je kunt ook meerdere uitgaven aanmerken als investering.

Bijvoorbeeld: je hebt een laptop gekocht en je wilt deze als investering boeken. De aanschafprijs van de laptop was € 1000,- excl. btw. Wat nu?

 1. Uiteraard log je eerst in op Rompslomp.nl
 2. Je maakt een uitgave aan van €1000,- met als beschrijving "Laptop".
 3. Zodra je de uitgave hebt aangemaakt, klik je in het rechterzijmenu op de knop "Maak investering".
 4. In de popup die opent, vullen we de gegevens in.
 5. We stellen dat de restwaarde van de laptop €400,- is. De gebruiksduur is 3 jaar, en we boeken de investering op de rekening "Inventaris".
 6. Rompslomp berekent nu automatisch de afschrijvingen, €200,- per jaar.
 7. Als alles klopt, klik je op "Maak investering aan".

  Merk uitgave als investering

De kosten worden nu uitgesmeerd over de levensduur van de computer en het computer staat op je balans op de rekening "Inventaris" de kosten worden op de rekening "Afschrijvingen" geboekt.

Een investering over meerdere uitgaven

Stel je hebt een computer in delen gekocht, dan kun je een investering over meerdere uitgaven aanmaken. Hoe doe je dit?

 1. Je gaat naar "Uitgaven" in Rompslomp.
 2. Je selecteert de uitgaven waar je een investering van wilt maken.
 3. Je klikt op "Selectie (2)".
 4. Je klikt op "Maak investering aan".
 5. Vervolgens opent zich hetzelfde scherm als hierboven beschreven.

  Maak investering knop

Een investering verkopen (desinvesteren)

Na een bepaalde tijd kan het zo zijn dat je jouw investering weer verkoopt. We gaan er in het voorbeeld vanuit dat je een investering van €1000,- al aangemaakt hebt in een vorig boekjaar. Deze investering heeft in het huidige boekjaar een boekwaarde van €800,-, je lijdt dan een boekverlies.

 1. Ga naar Boekhouding > Investeringen en bewerk je investering.
 2. Klik op Versneld afschrijven.
 3. Vul in het formulier bij restwaarde, het openstaande bedrag op dit moment in (€800,-, het bedrag waarvoor de investering nu op de balans staat) en sla op.
 4. Maak een verkoopfactuur voor de verkoop van de investering, €500,- + 21% btw.
  1. Omzet > Verkoop €500,- AF
  2. Activa > Inventaris €800,- AF
  3. Kosten > Boekverlies €300,- BIJ
  4. NB: In het geval van boekwinst, boek je bij 3. Omzet > Boekwinst BIJ.

   Maak een correctieboeking voor de omzet van de verkoopfactuur en afboeking van de investering

  Correctieboeking

De afschrijvingen zijn nu gestopt en de investering staat niet meer op je balans.

Investering diefstal

Het kan ook zo zijn dat je laptop gestolen wordt. Hoe boek je deze investering af?

 1. Ga naar Boekhouding > Investeringen en bewerk je investering.
 2. Klik op "Versneld afschrijven".
 3. Vul in het formulier bij restwaarde €0,- in.
 4. Sla op.

Je laptop is nu versneld afgeschreven.

Investering bewerken: de afschrijvingen wijken af

Wanneer je een oude investering bewerkt kan het voorkomen dat de berekende afschrijvingen afwijken van de reeds geboekte afschrijvingen. Zelfs wanneer je de investering niet hebt gewijzigd. Zodra je de investering opnieuw opslaat worden de huidige boekingen vervangen. Soms zijn dat boekingen uit voorgaande boekjaren. Je ziet daarom een waarschuwing:

Afschrijvingen wijken af

Hoe zit dat? Wanneer nodig voert Rompslomp verbeteringen door aan de manier waarop het investeringsbedrag wordt verdeeld over de investeringstermijn. Wanneer een investering is aangemaakt vóórdat een dergelijke verbetering werd doorgevoerd wijkt die verdeling af van de nieuwe verdeling. Zodra je de investering opnieuw opslaat worden de huidige boekingen vervangen door boekingen die zijn berekend met de nieuwe methode.

Wil je (een deel van) de verouderde verdeling behouden? Gebruik dan de willekeurige afschrijvingsfunctionaliteit.

Bestaande investering toevoegen bij overstap naar Rompslomp

Wanneer je de overstap maakt naar Rompslomp bestaat de kans dat je ook een deels afgeschreven bedrijfsmiddel over wilt zetten naar Rompslomp.
Je dient dan de beginbalans in te voeren zoals aangegeven in deze handleiding
Nadien ga je naar Boekhouding>Investering>Nieuwe Investering en je vult het scherm in zoals onderstaand is aangegeven.

Bestaande investering toevoegen

De melding in het blauwe kader kun je negeren omdat je hier te maken hebt met een overname van een reeds bestaande investering. Wanneer je een nieuwe investering invoert dient dit d.m.v. een uitgave te gebeuren.

Het exporteren van een MVA-staat

De afkorting MVA staat voor Materiële Vaste Activa. De MVA-staat is een document dat je kan exporteren om als bijlage toe te voegen aan de aangifte inkomstenbelasting. Hierin staan onder andere de aanschafdatum, het afschrijvingspercentage, de restwaarde, cumulatieve afschrijvingen en de waarde aan het begin van het boekjaar en aan het einde van het boekjaar.

Waar je deze MVA-staat kan exporteren? Ga naar Boekhouding > Investeringen en klik in het rechtermenu op 'Exporteren'.