De liquide middelen op de balans is anders dan wat mijn rekening aangeeft, wat nu?

Geschreven:

Als je liquide middelen op de balans anders zijn dan je rekening aangeeft kan dat verschillende redenen hebben. Hier doorlopen we de stappen die je kan doen om uit te zoeken waar het verschil vandaan komt.

Controleren

Controleer eerst of
- je alle kosten hebt ingeboekt als uitgave.
- je alle inkomsten hebt ingeboekt als factuur
- of de betalingsstatus van deze uitgaves en facturen ingeboekt zijn.

Vergelijken in Excel

  • Ga naar boekhouding en dan naar rekening Liquide Middelen. Klik daar op het tabje mutaties en maak een export naar Excel. Je hebt nu alle mutaties op je bankrekening die je in Rompslomp hebt ingeboekt. Voeg aan deze export het banksaldo toe aan een nieuwe kolom, het saldo reken je uit door een beginsaldo in te voeren en daar de kosten van af te trekken of de inkomsten bij op te tellen.
  • Maak een export naar Excel van al je bankmutaties vanuit je bank omgeving.

Je kunt nu in de exports beide banksaldo's vergelijken en op die manier achterhalen tot wanneer het gelijk loopt en wanneer het niet meer klopt. Dit helpt je in het vinden van het verschil.