Het banksaldo op de balans is anders dan wat mijn rekening aangeeft (saldoverschil) wat nu?

Geschreven: 

Je banksaldo op de balans en je werkelijke banksaldo op je bankrekening dienen één op één met elkaar overeen te komen. In Rompslomp staat de rekening Activa - Liquide middelen - Bank meestal voor jouw zakelijke bankrekening. Alle mutaties op deze rekening (en het saldo) hoor je ook als banktransactie terug te vinden in de afschriften (bij- en afschrijvingen) van jouw werkelijke bankrekening.

Als het saldo op de balans in Rompslomp (Activa - Liquide middelen - Bank) een ander bedrag weergeeft dan jouw werkelijke banksaldo, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk om dit verschil op te lossen. Zolang dit verschil bestaat, klopt je boekhouding niet en is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk om de automatische bankkoppeling in te stellen.

In dit artikel geven we je een stappenplan waarmee je kunt achterhalen waar het verschil is ontstaan.

Controleren

Controleer eerst of
- je alle kosten hebt ingeboekt als uitgave;
- je alle inkomsten hebt ingeboekt als factuur;
- de betalingsstatus van deze uitgaves en facturen ingeboekt zijn;
- je alle betalingen (bankmutaties) ingeboekt hebt.


Achterhalen waar het verschil zit

  1. Download via je bank je bankafschriften per maand. Dus de afschriften waar het eindsaldo van je bankrekening per maand op staat.

  2. Ga in Rompslomp naar Boekhouding > Balans > Liquide middelen > Klik op 'bank' (de rekening op jouw balans die jouw bankrekening representeert).

Liquide middelen bank balans
3. Scroll iets naar onder. Hier zie je een cumulatieve optelling van jouw eindsaldi per maand.
Bank cumulatief

4. Vergelijk de eindsaldi van het bankafschrift, met de cumulatieve banksaldi die in Rompslomp staan. Zodra je er eentje tegenkomt die niet overeenkomt, is dat de maand waarin het verschil is ontstaan.
Bekijk mutaties
5. Klik rechts op 'bekijk de mutaties' en filter bovenin de juiste periode (dus vanaf de maand waarin het verschil is ontstaan).
filter mutaties
6. Je kunt deze mutaties nu vergelijken met je werkelijke banktransacties, om erachter te komen welke banktransacties je mist/nog moet inboeken om het verschil op te lossen.