Retour voorraad inboeken in Rompslomp

Geschreven: 

In dit supportartikel leggen we uit hoe je de voorraad kunt inboeken die je hebt verkocht, maar retour zijn gestuurd door jouw klant. Er zijn een paar mogelijkheden.

Retour gekomen product(en) weer aan je voorraad toevoegen

  • Ga naar de factuur waarop je de voorraad hebt verkocht
  • Rechts in het menu zie je de voorraad staan die je hebt afgeboekt
  • Je kunt de afboekingen afzonderlijk verwijderen (als bijvoorbeeld maar enkele van de producten retour zijn gekomen en niet alle producten van de factuur). Je doet dit door op het blauwe kruisje naast het product te klikken (zie het rode pijltje op de afbeelding hieronder)
Retourgekomen product(en) weer aan je voorraad toevoegen
  • Zijn alle producten van de factuur retour gekomen? Gebruik dan het prullenbakje 'verwijder voorraad afboekingen'

De afboeking(en) wordt hiermee ongedaan gemaakt. De producten komen weer terug in je voorraad

De product(en) kom(en) retour en worden niet opnieuw aan je voorraad toegevoegd

Volg dezelfde stappen als hierboven, maar boek de voorraad hierna via de balans handmatig af.

  • Ga naar 'Boekhouding' en kies voor 'Voorraadbeheer'
  • Kies voor 'Afboeken'

Als je hier op klikt dan kun je, zonder dat je de voorraad hebt verkocht, ook voorraad afboeken. Je geeft het aantal op bij een product dat je wilt afboeken en kiest de kostenrekening waar je de kosten op wilt boeken en klikt op opslaan. Geef als kostenrekening bijvoorbeeld: 'Kosten > Incourante voorraad' op.

Crediteer de factuur

Je kunt de factuur gedeeltelijk of volledig crediteren voor de producten die retour zijn gekomen. Lees hier hoe je een factuur crediteert

Betaal het eventueel betaalde aankoopbedrag terug

Heeft de klant al betaald en betaal jij het aankoopbedrag terug? De factuur zal dan het label 'teveel betaald' hebben nadat je deze hebt gecrediteerd. Met de terugbetaling, trekken we deze weer recht. De terugbetaling komt dan terug in je scherm 'betalingen' als afschrijving (Of je voegt de betalingen handmatig toe, als je geen gebruik maakt van de bankkoppeling of bankimport).

  • Ga naar de betreffende betaling en klik op 'boek in'
  • Kies voor 'koppelen aan bestaande factuur'
  • Kies hier de originele factuur (niet de creditfactuur!)

De terugbetaling is verrekend met de factuur, de factuur is gecrediteerd en je hebt de voorraad weer correct in je boekhouding verwerkt.