Jouw balans in Rompslomp

Wat is een balans? De balans is een momentopname die de financiële situatie van je onderneming op een bepaald moment weergeeft. De balans is het overzicht van de schulden en bezittingen van je bedrijf. Zo kun je zien of je onderneming een positief of een negatief eigen vermogen heeft. Je eigen vermogen is het verschil tussen je bezittingen en je schulden.

Verder komen komen ook voorraden / investeringen en de manieren waarop je die financiert naar voren. Je kan op elk gewenst moment een balans opstellen. Maar als het een onderdeel van je jaarrekening is, maak je hem aan het einde van je boekjaar. Een balans is, zoals de naam al zegt, altijd in evenwicht.

Hoe ziet een balans eruit?

Een balans heeft een linker- en een rechterzijde. De linkerzijde is de activazijde. Aan de activazijde staan alle bezittingen van je bedrijf. Zoals geld dat je op de bank hebt staan, maar ook een voorraad of een gekochte machine vertegenwoordigd een waarde.

De activazijde is als volgt onderverdeeld:

 • Vaste activa, dit zijn zaken die voor langer dan 1 jaar in je onderneming zitten. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfspand, machines, auto's en inventaris. Ook je oprichtingskosten, aankoopsommen, deelnemingen en vergunningen vallen onder vaste activa.

 • Vlottende activa, dit zijn zaken die binnen één jaar in geld omgezet kunnen worden. Denk aan voorraden (van bijv goederen) en vorderingen, ofwel klanten die nog moeten betalen.

De rechterzijde is de passivazijde. Hier staat welke schulden je bedrijf heeft. Een rekening die nog betaald moet worden (crediteuren) is eigenlijk een schuld. Maar ook btw die nog verschuldigd is. Daarnaast staat je Eigen vermogen aan de passivazijde.

De passivazijde is onderverdeeld in de volgende indeling:

 • Eigen vermogen, dit is wat je zelf in het bedrijf hebt gestopt.

 • Langlopende schulden, dit zijn te betalen bedragen (schulden) met een termijn van langer dan één jaar, zoals hypotheken en leningen.

 • Kortlopende schulden, dit zijn te betalen bedragen met een looptijd van korter dan één jaar, zoals te betalen belastingen.

 • Crediteuren, leveranciers die je nog moet betalen.

Je balans bekijken in Rompslomp

 1. Uiteraard log je eerst in in Rompslomp.nl

 2. Ga naar het scherm "Balans". Deze ziet er bij een nieuw account als volgt uit:

  Balans bekijken

Je balans handmatig aanpassen in Rompslomp

 1. Ga weer naar het scherm "Balans".

 2. Je ziet nu aan de rechterkant de knop "Nieuwe boeking", klik hier op om een nieuwe boeking te starten. Het volgende scherm opent nu:

  Memoriaalboeking balans
 3. Je kunt hier nu je gehele balans naar wens aanpassen. Dit doe je door zogenoemde memoriaalboekingen door te voeren.

Nieuwe rekeningen op je balans toevoegen

Wil je een nieuwe rekening op je balans toevoegen?Lees hier meer over het toevoegen van rekeningen aan je balans.