Wat is balans?

Geschreven: 

Een balans is onderdeel van je boekhouding en een momentopname die de financiële situatie van je onderneming weergeeft. Op je balans vind je al je bezittingen, schulden, en ook je eigen vermogen terug op een bepaald moment. Je balans bestaat uit twee zijden, namelijk de activa en de passiva, de belangrijkste eigenschap van een balans is dat deze ten alle tijden in evenwicht moet zijn.

Wat is activa en passiva op je balans

De linkerzijde van de balans is de activazijde (ook wel debet zijde genoemd). De activa bevat al je bezittingen, zoals je bedrijfspand, voorraden, vervoersmiddelen, maar ook het nog te ontvangen geld (debiteuren). Wil je precies weten hoe deze activazijde is opgesteld? Bekijk de pagina: Wat is activa.

Elke bezitting heeft in de meeste gevallen ook een kostprijs. Wanneer wij onszelf de vraag stellen hoe onze bezittingen betaald zijn, komen we bij de passivazijde. Je kunt je bezittingen bekostigd hebben met eigen vermogen, maar ook met geleend geld. Die financiële verplichtingen (schulden) vind je aan de rechterzijde van de balans, de passivazijde. Lees hier wat passiva is van je balans.

Voorbeeld balans rekeningen

Een balans bestaat uit diverse balansposten, hieronder geven we je een overzicht van de meest voorkomende rekeningen op je balans.

Activa balansrekening:

Hier onder de hoofd balansrekeningen van de activazijde:

  • Vaste activa: In het kort bevat de vaste activa al de bezittingen die voor langer dan een jaar aan je bedrijf gebonden zijn, zoals bijvoorbeeld het bedrijfspand.

  • Vlottende activa: Vlottende activa daarentegen zijn bezittingen die voor korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn. Het zijn middelen die slechts één productieproces meegaan, of die snel in geld omgezet kunnen worden.

  • Liquide middelen: Liquide middelen zijn geldmiddelen die eigenlijk direct beschikbaar zijn. Wil je precies weten welke middelen hier allemaal onder vallen?

Passiva balansrekening:

Hier onder de hoofd balansrekeningen van de passivazijde:

  • Eigen vermogen: Het eigen vermogen is het verschil tussen je bezittingen en je schulden, ofwel tussen je activa en je passiva.

  • Kortlopende schulden: Als je schulden hebt die je binnen één jaar aflost dan zijn dit kortlopende schulden, zoals bijvoorbeeld een openstaand bedrag bij één van je leveranciers.

  • Crediteuren: Wanneer iemand een vordering heeft op jou, betekent dit dat jij een bedrag verschuldigd bent aan iemand. Deze partijen noemen we crediteuren.

  • Langlopende schulden: Als je schuld een betalingstermijn heeft van langer dan één jaar, dan valt dit onder je langlopende schulden. Een hypotheek is een langlopende schuld. Lees hier meer over wat langlopende schulden zijn.

Alle hoofdrekeningen van een balans kunnen bestaan uit veel verschillende balans subrekeningen.

Algemeen balans voorbeeld

In onderstaande voorbeeld zie je een doorsnee balans van een boekhouding

Voorbeeld balans boekhouden

Balans voorbeeld van je boekhouding in Rompslomp

Zodra jij een aankoop doet, of je verkoopt een product of dienst, dan zal dit automatisch verwerkt worden op jouw Balans in boekhoudprogramma Rompslomp. Binnen Rompslomp wordt jouw balans grotendeels automatisch bijgewerkt aan de hand van gedane boekingen. Wij geven je hier graag een voorbeeld van.

Voorbeeld balans boekhouden Rompslomp

Hopelijk weet je nu wat beter wat een balans is, welke balansposten er bestaan en hoe een balans precies werkt in jouw boekhouding.

Meer kennis over boekhouden?