Btw-afrondingsverschil corrigeren

Btw-afrondingsverschil

Volgens de Belastingdienst mag btw zowel per factuurregel als na optelling worden afgerond. Wanneer je een uitgave inboekt met Rompslomp dan worden de btw-bedragen afgerond per factuurregel. In sommige gevallen hanteert de leverancier de andere afrondingsmethode. Dan kan het voorkomen dat het btw-totaal wat Rompslomp berekent niet overeenkomt met het bedrag dat wordt getoond op de factuur of bon van de uitgave. Vaak verschilt het één tot enkele centen, maar het verschil kan ook hoger uitvallen.

Hier leggen we uit hoe je dit verschil kan corrigeren, zodat je altijd de juiste hoeveelheid btw inboekt en dus niet te weinig of te veel voorbelasting ontvangt of afdraagt.

Corrigeren m.b.v. een btw-aanpassing

Om toch het juiste btw-bedrag in te boeken kan je gebruik maken van Rompslomps btw-aanpassingsfunctie.

  1. Klik op de knop 'Btw-aanpassing'. Deze vind je onder de factuurregelvelden. Er verschijnen nu twee nieuwe velden: één voor het bedrag wat bij het btw-totaal moeten worden opgeteld, en één voor een omschrijving.
  2. Vul het btw-afrondingsverschil in in het eerste veld. Dit bedrag kan zowel positief als negatief zijn.
  3. Voer een omschrijving in, bijvoorbeeld 'Correctie btw-afrondingsverschil'.
    btw-afrondingsverschil-01
  4. Voer de rest van het formulier zoals gebruikelijk in en sla de uitgave op. De btw-aanpassing wordt apart vermeld in het overzicht van de uitgave.
    btw-afrondingsverschil-02

Op welke balansrekening wordt dit geboekt?

Btw-aanpassingen worden altijd geboekt op de rekening Passiva • Kortlopende schulden • Te betalen btw • Btw-voorbelasting • Btw aangepast. Btw-aanpassingen zijn dus niet gekoppeld aan een btw-tarief. Dat is geen probleem: bij het invullen van de aangifte omzetbelasting vul je één totaalbedrag in voor alle voorbelasting, ongeacht de tarieven.

btw-afrondingsverschil-03

Andere toepassingen van de btw-aanpassingsfunctie

De btw-aanpassingsfunctie kan worden gebruikt wanneer je een opzichzelfstaand btw-bedrag wil inboeken.

Heb je bijvoorbeeld een naheffing gekregen voor de btw nadat je iets hebt geïmporteerd? Dan bevat de rekening enkel een btw bedrag. Ook dit kan je inboeken m.b.v. een btw-aanpassing.