Nieuwe rekening op je balans toevoegen en aanpassen

Geschreven:

We hebben alle hoofdrekeningen (ook wel grootboekrekeningen genoemd) natuurlijk al op de balans staan maar het kan voorkomen dat je nog extra subrekening aan je boekhouding wilt toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn in de volgende situaties:

  • Als je met meerdere partners in je bedrijf werkt en je eigen vermogen wilt onderverdelen in meerdere partners.
  • Als je meerdere bankrekeningen hebt dan horen deze ook op de balans onder je liquide middelen. Een zakelijke spaarrekening hoort hier ook bij.

Het toevoegen van een nieuwe rekening

  1. Ga naar het scherm "Boekhouding".

    Rekeningen op je balans

  2. Klik op de hoofdrekening waar je een rekening aan wilt toevoegen. Bijvoorbeeld "Liquide middelen".

  3. Je ziet nu aan de rechterkant de knop "Nieuwe rekening", klik hier op om een nieuwe rekening te starten. Het volgende scherm opent nu:

    Nieuwe rekening op je balans toevoegen

  4. Vul de naam van de rekening en eventueel het rekeningnummer in en sla de rekening op.

Je rekening is nu toegevoegd op je balans en je kunt hier nu boekingen op toepassen.

Meer weten over je balans? Lees hier meer over het hoe en wat van je balans.

Rekening aanpassen of verwijderen

Het kan zo zijn dat je na het toevoegen van een subrekening, deze rekening wilt aanpassen of zelfs verwijderen. Verwijderen is mogelijk, maar alleen als er geen boekingen op de rekening zijn gedaan. Het aanpassen van rekeningen gaat alleen op als deze vallen onder Liquide middelen. Dit kun je als volgt doen:

Je gaat via het tabje “Boekhouding” naar jouw Balans, en hier klik je de desbetreffende rekening aan. In het rechter zijmenu zie je de knop “Bewerk deze rekening” verschijnen. Daar kun je de naam wijzigen en/of een rekeningnummer toevoegen.

Nieuwe rekening wijzigen