Saldo: Correctieboeking maken

Als je je de bankkoppeling wilt maken, of je wilt een MT940/CAMT.053 bestand importeren; is het belangrijk dat jouw banksaldo in Rompslomp overeenkomt met je werkelijke banksaldo. Het is altijd belangrijk dat je saldi overeenkomen, want dit zorgt ervoor dat jouw boekhouding klopt.

Heb je problemen met het maken van de bankkoppeling door een niet kloppend saldo? Je kunt dan het saldoverschil achterhalen en oplossen.

Een andere manier is om een correctieboeking te maken in Rompslomp. Dit zorgt ervoor dat het saldo in Rompslomp weer gelijk is aan je werkelijke banksaldo. Hierna zal je dan de bankkoppeling weer kunnen maken. Een belangrijk punt hierbij is wel dat de correctieboeking dus de oorzaak van het saldoverschil niet oplost. Wil je alsnog weten waar het verschil vandaan komt? Los dan het saldoverschil op of vraag jouw boekhouder om mee te kijken.

Correctieboeking maken: saldo

Met een correctieboeking zorgen we ervoor dat het saldo op je balans in Rompslomp, gelijk wordt getrokken met je werkelijke banksaldo. Wat heb je nodig om de correctieboeking te doen?

  1. Het huidige saldo in Rompslomp
  2. Je werkelijke banksaldo

Je huidige saldo in Rompslomp

Je vindt het huidige saldo in Rompslomp op twee plekken: Op je balans onder 'Activa - Liquide middelen - Bank' of bij 'Betalingen' onder 'Saldo na inboeken'.

Saldo op de balans 'Activa - Liquide middelen - Bank'

saldo balans

Als er nog betalingen ingeboekt moeten worden, dan is het saldo op de balans niet het saldo dat je gebruikt om de correctieboeking mee uit te rekenen. Ga in dat geval naar ‘Betalingen’. Rechtsboven zie je ‘Saldo na inboeken’ staan. Gebruik dat saldo, om de correctieboeking mee uit te rekenen.

saldo betalingen

Je werkelijke banksaldo

Je werkelijke banksaldo vind je uiteraard in je eigen bankomgeving. Als je de connectie met de bank al wel hebt gemaakt (alleen nog niet gekoppeld), vind je je huidige banksaldo ook bij 'Instellingen' > 'Bankkoppelingen'. Het is belangrijk dat je het saldo pakt van de datum waarop je de koppeling wilt maken. Wil je de koppeling per 01-01-2022 maken? Zorg dan dus dat je het saldo van 01-01-2022 hebt. Wil je de koppeling per vandaag maken, dan pak je het meest recente saldo.

Bedrag van de correctieboeking uitrekenen

Het is dus de bedoeling dat het banksaldo in Rompslomp, hetzelfde is als het werkelijke banksaldo. Staat er in Rompslomp een saldo van 1000 en is het werkelijke banksaldo momenteel 5000? Dan boek je dus 5000 - 1000 = 4000 BIJ om het saldo te corrigeren. Is het saldo in Rompslomp 5000, maar op de bankrekening 1000? Dan boek je dus 1000 - 5000 = -4000. Dus 4000 AF.

LET OP! Een veelgemaakte fout is dat er een boeking gemaakt wordt van het werkelijke banksaldo. Dus wat veel fout gaat is dat men 5000 bijboekt, omdat dat het banksaldo is. Maar het saldo in Rompslomp zal dan 6000 worden; omdat er immers al 1000 euro op de balans stond.

Voorbeeld

In ons voorbeeld is het banksaldo in Rompslomp 1000 euro:

saldo balans

Het werkelijke banksaldo is 5000 euro. Dus we maken een correctieboeking van 50000-1000 = 4000 euro BIJ.

Ga naar 'Boekhouding' > 'Nieuwe boeking'. Vul de boeking als volgt in:

voorbeeldboeking

Sla de boeking op. Vervolgens ga je naar de balans, en zal je zien dat het saldo is verhoogd van 1000 euro naar 5000 euro:

balans na correctie

Zodra het saldo klopt met je werkelijke banksaldo kan je de bankkoppeling koppelen, of je MT940/CAMT.053 bestand importeren.