Aftrekbaarheid van kosten instellen

Sommige uitgaven zijn niet geheel aftrekbaar. Bijvoorbeeld als je je smartphone deels prive gebruikt, kun je het zakelijke deel aftrekken, maar het privédeel niet. Bij andere uitgaven heeft de Belastingdienst bepaald dat deze uitgaven een privé karakter hebben en dat daarom de uitgaven niet afgetrokken mogen worden. Er zit ook nog een verschil tussen de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting en de aftrekbaarheid van de btw. Het is een erg ingewikkeld verhaal, maar we leggen in dit artikel uit hoe het zit.

Volledig aftrekbare kosten

Kosten die nodig zijn voor jouw bedrijf en die alleen daarvoor gebruikt worden zijn volledig aftrekbaar voor zowel de IB als de btw (rekening houdend met de uitzonderingen).

deels-aftrekbaar-01

Belastingdienst IB: Welke zakelijke kosten mag u aftrekken
Belastingdienst btw: Welke btw mag u aftrekken

Gemengde kosten

Gemengde kosten zijn aankopen die je zowel zakelijk als privé gebruikt. Je mag alleen het zakelijke deel voor zowel de IB als de btw aftrekken. Stel je gebruikt je zakelijke telefoonabonnement voor 70% zakelijk, 30% privé:

deels-aftrekbaar-02

Belastingdienst btw: btw bij gemengd gebruik
Belastingdienst IB: Zakelijk of privé

Deels aftrekbare kosten met niet aftrekbare btw

Sommige kosten zijn deels aftrekbaar, bijvoorbeeld een zakelijke lunch is voor 80% aftrekbaar (als je niet kiest voor de drempel). Deze uitgaven in de horeca zijn dan weer niet aftrekbaar voor de btw. Je kunt dit alsvolgt inboeken:

deels-aftrekbaar-03

Belastingdienst btw: Uitgaven in de horeca

Deels aftrekbare kosten met aftrekbare btw

Sommige kosten zijn deels aftrekbaar maar wel weer helemaal aftrekbaar voor de btw. Een relatiegeschenk is bijvoorbeeld voor 80% aftrekbaar maar gezien het zakelijke karakter is de btw wel aftrekbaar mits je onder een drempelbedrag blijft per begunstigde. Je voert dit alsvolgt in:

deels-aftrekbaar-04

Belastingdienst btw: Giften en relatiegeschenken

Kosten als investering

Bij uitgaven groter dan €450,- kan het zijn dat dit aangemerkt wordt als investering. In Rompslomp kun je van een uitgave een investering aanmaken, in dat geval worden de kosten automatisch verdeeld over meerdere jaren.

Investering aanmaken in Rompslomp