Wat zijn vorderingen?

Geschreven: 

Vorderingen staan in het boekhouden gelijk aan een opeising van geld. Er bestaan kortlopende vorderingen en langlopende vorderingen. Vorderingen staan op de balans van je boekhouding. In dit artikel leggen we verder uit wat de vorderingen inhouden.

Kortlopende vorderingen op de balans

Kortlopende vorderingen zijn vorderingen waarvan je verwacht dat deze binnen een jaar betaald worden. Ze vallen onder vlottende activa op je balans. Voorbeelden van kortlopende vorderingen zijn je debiteuren, maar ook de terug te ontvangen btw, vorderingen op aandeelhouders of participanten of deelnemingen.

Vordering op debiteuren

Stel je hebt een factuur de deur uit gedaan, maar deze is nog niet betaald. Dit betekent dat jij een vordering hebt op een ander. Dit maakt jou de schuldeiser, ofwel de crediteur, en de klant is dan de debiteur. De klant is namelijk geld verschuldigd aan jou. Wil je inzage in je debiteuren? Kijk dan op je balans naar de activazijde, daar vind je de debiteuren onder je vlottende activa.

Vordering door crediteuren

Wie eist er nu wat van wie op? Het kan zo zijn dat jij nog geld verschuldigd bent. Dit betekent dat een ander een vordering heeft op jou, en dit maakt jou dan de crediteur. Je vindt dit je vervolgens terug aan de passivazijde van je balans onder crediteuren.

Langlopende vorderingen op de balans

Langlopende vorderingen zijn vorderingen waarbij je verwacht dat deze later dan een jaar terugbetaald zullen worden. Ze vallen onder vaste activa.

Waar vind je de vorderingen in Rompslomp?

Vorderingen zijn dus eigenlijk schulden die een klant bij jou heeft, of die jij bij je leverancier hebt. Je vindt deze debiteuren en crediteuren apart terug op de activa en passivazijde van je balans.

Crediteuren en debiteuren op je balans

Meer kennis over boekhouden?