Wat is eigen vermogen?

Het eigen vermogen is gelijk aan alle bezittingen minus alle schulden, ofwel de activa minus de passiva. Het eigen vermogen is onderdeel van de balans van de administratie van je bedrijf. De centrale vraag die je hierbij altijd kunt stellen is: "Wat is mijn bezit en wat is hiervan geleend?"

Het eigen vermogen op je balans in Rompslomp

We kunnen de berekening van je eigen vermogen het beste laten zien aan de hand van je balans. Zoals je in je balans kunt zien is het eigen vermogen gelijk aan al je bezittingen min al je schulden, ofwel 1=2-3.

Eigen vermogen

Voorbeeld berekening eigen vermogen

Je koopt een bedrijfspand voor €100.000,- en een inventaris voor €2000,- (hierin zit bijvoorbeeld je bureau en je laptop). Dit zijn dan je bezittingen met een totaalbedrag van €102.000,-. Maar waarschijnlijk heb je het pand met een hypotheek gekocht, deze hypothecaire lening bedraagt €50.000,- en is dus jouw schuld. Nu we de totale bezittingen en de totale schuld weten, kunnen we de berekening doen. Je eigen vermogen is in dit geval gelijk aan €102.000 - €50.000 = €52.000,-.

Gelukkig hoef jij je met Rompslomp geen zorgen te maken over het opstellen van je balans en de berekening van je eigen vermogen. Zolang jij al je boekingen bijhoudt, word je balans automatisch opgesteld en geniet jij van rompslomp vrij ondernemen.

Wat valt er onder het eigen vermogen?

Onder je eigen vermogen kun je ook een aantal subrekeningen toevoegen. Dit kan handig zijn wanneer je met meerdere partners in je bedrijf werkt (vof) en je het eigen vermogen eerlijk wilt onderverdelen. Of bijvoorbeeld wanneer je een deel van je winst wilt reserveren voor jouw oudedag (de oudedagsreserve). Hieronder een voorbeeld van waar het eigen vermogen in onderverdeeld kan zijn:

  • (Aandelen)kapitaal
  • Reserves
  • Onverdeelde winst

Je kunt gemakkelijk een nieuwe rekening onder je eigen vermogen toevoegen in Rompslomp.

nieuwe rekening onder je eigen vermogen toevoegen
  • Het eigen vermogen neemt af wanneer de onderneming verlies lijdt, er dividend wordt uitgekeerd, er afschrijving plaats vindt of er geld onttrokken wordt uit de onderneming (privé onttrekking).

  • Het eigen vermogen neemt toe wanneer er winst wordt gemaakt door de onderneming, of wanneer er een storting wordt gedaan naar de onderneming.

Meer kennis over boekhouden?