Wat zijn kortlopende schulden?

Geschreven: 

Kortlopende schulden zijn betalingsverplichtingen (schulden) met een looptijd korter dan een jaar. In je boekhouding worden kortlopende schulden ook wel kort vreemd vermogen genoemd. Een kortlopende schuld moet op de balans geplaatst worden wanneer er een contractuele betalingsverplichting bestaat van minder dan 1 jaar.

De reden dat er onderscheid wordt gemaakt in deze twee categorieën is dat je als ondernemer op deze manier beter inzichtelijk hebt hoe je bedrijf ervoor staat en of die aan betalingsverplichtingen kan voldoen.

Kortlopende schulden op de balans

Op de balans staan de kortlopende schulden aan de rechterzijde (Passiva ). Bij Kortlopende schulden kun je denken aan nog te betalen (btw) belastingen, loon, maar ook kortlopende leningen. Naast kortlopende schulden bestaan er ook langlopende schulden waarbij de looptijd van een verplichting langer is dan één jaar.

Voorbeelden van kortlopende schulden

Allereerst valt onder jouw kortlopende schulden de rekening Te betalen btw. Wanneer je iets verkoopt, ontvang je hier btw over, wat je vervolgens weer moet afdragen, dit wordt gezien als een kortlopende schuld.

Daarnaast kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je een kortlopende lening hebt. Hiervoor kan je dan een nieuwe rekening aanmaken op jouw balans in Rompslomp. Lees hier hoe je zo'n rekening toevoegt.

Het kan ook zo zijn dat je een schuld hebt bij één van je leveranciers, dit zijn de crediteuren. Dit is ook een kortlopende schuld.

Waar vind je je kortlopende schulden in Rompslomp?

Op je balans zie je de kortlopende schulden aan de Passiva zijde van je Balans staan.

Kortlopende schulden op de balans

Meer kennis over boekhouden?