Wat zijn liquide middelen?

Liquide middelen zijn geldmiddelen die beschikbaar zijn in de onderneming. Dit is de zakelijke bankrekening, rekening kas en creditcardrekening. Maar ook rekeningen van betaalproviders zoals Mollie, Paypal, etc. 

Liquide middelen op je balans

Op de balans zie je liquide middelen aan de linkerzijde (activa) onder vlottende activa. Onder liquide middelen kunnen diverse subrekeningen staan. Voor elk type liquide middel gebruik je een aparte rekening. Doe je vervolgens een uitgave? Zorg dan in je boekhoudprogramma dat het liquide middel waarmee de uitgave betaald is ook wordt aangepast.

Het is belangrijk om te weten hoeveel liquide middelen er in jouw bedrijf aanwezig zijn. Zo weet je (deels) hoe je bedrijf ervoor staat en of je bijvoorbeeld een investering kan doen. Werk je boekhouding regelmatig bij zodat ook de liquide middelen stand accuraat berekend wordt.

Voorbeelden van liquide middelen

Zoals eerder gezegd zijn er diverse soorten liquide middelen. Hieronder een greep uit de mogelijke subverdeling van liquide middelen.

  • Zakelijk bankrekening
  • Zakelijke spaarrekening
  • Creditcard
  • Kas
  • Betaal providers zoals Paypal, Mollie, etc.
  • Rekening van pin of kassasoftware
  • Kruisposten rekening

Rekening kruisposten, is een bijzonder geval. Dit wordt gebruikt in de boekhouding wanneer je geld overmaakt van de ene naar de andere rekening. Tijdens de transactie boek je het geld op een tussenrekening, in dit geval een kruispost. Zodat het geld zichtbaar blijft gedurende de transactie. De boekingen op een kruispost 'kruisen' elkaar letterlijk en worden tegen elkaar weggestreept.

Waar vind je je liquide middelen in Rompslomp?

Je liquide middelen staan aan de activazijde van je balans. Wanneer je geld ontvangt dan heb je deze namelijk actief in je bezit. De rekening liquide middelen wordt in Rompslomp automatisch bijgehouden op basis van betalingen die jij inboekt. Met onze automatische bankkoppeling worden alle banktransacties bijna real-time in jouw boekhouding geïmporteerd. Zo hou je altijd een hele recente stand van je liquide middelen.

Liquide middelen op je balans

Standaard staan in Rompslomp de rekening Bank en Kas onder je liquide middelen. Wij houden de balans graag overzichtelijk. Daarom dien je zelf die rekeningen toe te voegen die je denkt nodig te hebben. Lees hier hoe je gemakkelijk nieuwe rekeningen toevoegt op je balans.

Meer kennis over boekhouden?