Wat zijn liquide middelen?

Geschreven: 

Liquide middelen zijn geldmiddelen die beschikbaar zijn in de onderneming. Dit is de zakelijke bankrekening, rekening kas, creditcard rekening, maar ook rekeningen van betaalproviders zoals Mollie, Paypal, etc. De letterlijke vertaling van "Liquide" is vloeibaar, hierbij wordt gerefereerd aan het feit dat geld altijd in "beweging" is.

Liquide middelen op je balans

Op de balans zie je liquide middelen aan de linkerzijde (activa) onder vlottende activa. Onder liquide middelen kunnen diverse subrekeningen staan, voor elk type liquide middel gebruik je een aparte rekening. Als je vervolgens een uitgave doet, dan zorg je er in je boekhoudprogramma voor dat het liquide middel waarmee de uitgave betaald is ook wordt aangepast.

Het is belangrijk om te weten hoeveel liquide middelen er in jouw bedrijf aanwezig zijn, want op basis hiervan weet je (deels) hoe je bedrijf ervoor staat en of je bijvoorbeeld die investering kan doen die je graag wilt doen. We raden dan ook aan om je boekhouding regelmatig bij te werken zodat ook de liquide middelen stand accuraat berekend wordt door Rompslomp.

Voorbeelden van liquide middelen

Zoals eerder gezegd zijn er diverse soorten liquide middelen, hieronder een greep uit de mogelijke subverdeling van liquide middelen.

  • Zakelijk bankrekening
  • Zakelijke spaarrekening
  • Creditcard
  • Kas
  • Betaal providers zoals Paypal, Mollie, etc.
  • Rekening van pin of kassa software
  • Kruisposten rekening

het laatste voorbeeld, rekening kruisposten, is een bijzonder geval en kan worden gebruikt in de boekhouding wanneer je geld overmaakt van de ene naar de andere rekening. Tijdens de transactie boek je het geld op een tussenrekening - in dit geval een kruispost - zodat het geld zichtbaar blijft gedurende de transactie. De boekingen op een kruispost 'kruisen' elkaar letterlijk en worden tegen elkaar weggestreept.

Waar vind je je liquide middelen in Rompslomp?

Je liquide middelen staan aan de activazijde van je balans. Wanneer je geld onvangt dan heb je deze namelijk actief in je bezit. Het handige is dat de rekening liquide middelen in Rompslomp automatisch wordt bijgehouden op basis van de betalingen die jij in je boekhouding inboekt. Je kunt met onze automatische bankkoppeling er zelfs voor zorgen dat alle banktransacties bijna real-time in jouw boekhouding geimporteerd worden. Op deze manier hou je altijd een hele recente stand van je liquide middelen.

Liquide middelen op je balans

Standaard staan in Rompslomp de rekening Bank en Kas onder je liquide middelen. Wij houden de balans graag overzichtelijk, en daarom dien je zelf die rekeningen toe te voegen die je denkt nodig te hebben. Lees hier hoe je gemakkelijk nieuwe rekeningen toevoegt op je balans.

Meer kennis over boekhouden?