Herinvestering (herinvesteringsreserve) boeken

Geschreven: 

Je hebt een investering geboekt in Rompslomp. Deze investering verkoop je en hier maak je vervolgens boekwinst op. Deze boekwinst wil je graag als herinvestering in Rompslomp boeken, zodat je dit opnieuw in een investering kunt investeren (herinvesteren). In dit artikel leggen we uit hoe je de herinvestering inboekt in je boekhouding.

Boekwinst inboeken als herinvesteringsreserve

Stap 1. De investering versneld afschrijven

Eerst schrijf je de verkochte investering versneld af. Je gaat hiervoor naar de betreffende uitgave en klikt in het rechterzijmenu op 'Bewerk de investering'. Klik daarna rechtsboven op 'versneld afschrijven'.

versneld afschrijven

 

Vul als datum, de datum van de verkoop in. Vul als restwaarde 0 in, aangezien je de investering verkoopt en je de volledige waarde van deze investering van je administratie wilt afboeken.

restwaarde

Als je versneld afschrijft, vult Rompslomp de willekeurige afschrijving die hiervoor nodig is, automatisch in door bij restwaarde €0,- in te vullen. Hierdoor wordt de volledige boekwaarde van de investering van je balans afgeboekt. Je kunt de afschrijving terugvinden via je balans 'Inventaris' > 'Mutaties'. Je ziet dat het versnelde afschrijvingsbedrag daar afgeboekt staat. Op je winst- en verliesrekening vind je deze terug onder de kostenrekening ‘afschrijvingen’.

Stap 2. Factuur maken voor de verkoop van je investering

Maak een factuur voor de verkoop van je investering. Vul hier de verkoopwaarde in. Deze wordt op een omzetrekening (naar keuze) geboekt. Als je niet met een factuur werkt, boek de omzet hiervan dan in door een handmatige boeking zonder factuur te maken.

De omzet van de verkoop van je investering – de afschrijvingen van deze investering = je boekwinst. Je kan deze winst op je winst- en verliesrekening laten staan, maar van de Belastingdienst mag je deze winst ook opnemen als herinvesteringsreserve, zodat je geen belasting over deze winst hoef te betalen, omdat je voornemens bent om deze winst te stoppen in een nieuwe investering. Lees hier op de site van de Belastingdienst alles over de herinvesteringsreserve.

Stap 3. Boekwinst als herinvesteringsreserve boeken

Voeg twee rekeningen toe. Ga naar je balans en maak een nieuwe subrekening aan onder Passiva - Eigen Vermogen. Noem deze subrekening Herinvesteringsreserve (HIR). Ga daarna naar je Winst- en verliesrekening, klik op Resultaat en voeg een nieuwe rekening: Mutatie Herinvesteringsreserve toe.

Met een memoriaalboeking boek je het bedrag van de boekwinst op deze rekeningen.

boekwinst boeken

De winst- en verliesrekening en de balans zien er dan bijvoorbeeld zo uit:

boekwinst boeken
boekwinst boeken

Afboeken herinvesteringsreserve

Als je vervolgens in een ander boekjaar weer gaat herinvesteren, volgens de regels die daarvoor gelden, dan moet je hier de herinvesteringsreserve die op je balans is gereserveerd voor activeren.

Stap 1. Maak een uitgave aan van de investering

Maak een uitgave van de investering en merk deze ook weer aan als investering. De afschrijvingen worden automatisch geboekt in volgende jaren.

Stap 2. Corrigeer de afschrijvingen

Maak voor elk boekjaar waarin de nieuwe investering wordt afgeschreven een boeking aan, waarbij de boekwinst gedeeld door het aantal jaar op de afschrijvingen in mindering wordt gebracht.

correctieboeking herinvesteringsreserve