Wat is afschrijven?

Afschrijvingen maak je na een investering die langer dan een jaar meegaat, en die duurder is dan €450,-. Je brengt de uitgave dan eigenlijk niet in één keer ten laste van je winst, maar je verdeelt de gemaakte kosten over de levensduur van je investering.

Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag je niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet je afschrijven. Dat houdt in dat je de kosten verdeelt over de jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kun je dus een deel van de kosten aftrekken. Koop je een bedrijfsmiddel voor minder dan €450? Dan trek je het bedrag wel in één keer af als kosten.

Het makkelijkst is dit uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je koopt een auto, dan verwacht je natuurlijk dat deze een aantal jaar mee zal gaan. We hebben het dan over de levensduur van je aankoop (of investering). Dit betekent dat je de uitgave waarschijnlijk wel in één keer betaalt, maar dat je de gemaakte kosten kunt verdelen over de jaren van de verwachte levensduur. Het verdelen van de gemaakte kosten noemen we afschrijvingen.

Hoe verwerk je je investeringen en afschrijvingen in Rompslomp?

Een investering (zoals de auto) gaat naar verwachting een aantal jaar mee en houdt vervolgens ook nog een restwaarde over. Om precies te zijn is een afschrijving (per jaar) dan ook gelijk aan het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde gedeeld door het aantal jaar dat het bedrijfsmiddel meegaat. Volg jij het nog?

Gelukkig rekent Rompslomp dit allemaal voor je uit zodra je een uitgave aanmaakt als investering. Dit doe je via de knop "Maak investering" op de door jouw aangemaakte uitgave. Zie hier een voorbeeld:

Investering maken van je uitgave

Hoe maak je precies een uitgave als investering in Rompslomp? Lees het hier. Je vindt hier ook wat je moet doen wanneer je je investering gaat verkopen, of wanneer je investering gestolen is.

Waar vind je je afschrijvingen in je boekhouding?

Zodra je een uitgave hebt aangemaakt als investering, dan veranderen er eigenlijk twee dingen.

  1. Het saldo van je Inventaris (mocht je de investering hieraan gekoppeld hebben).

    Inventaris verandering
  2. Het saldo van je Afschrijvingen op je winst- en verliesrekening.

    Afschrijvingen op winst en verlies