Wat is een grootboekrekening?

Geschreven: 

Grootboekrekeningen zijn cruciaal in het overzichtelijk houden van je boekhouding. Je vindt grootboekrekeningen terug op je balans, maar ook op je winst- & verliesrekening. Zo heb je bijvoorbeeld 'liquide middelen' op je balans, en 'verkoopkosten' op je winst- & verliesrekening. Grootboekrekeningen categoriseren als het ware je inkomsten en uitgaven, maar ook je bezittingen en schulden.

Welke grootboekrekeningen zijn er?

We zetten de meest gebruikte grootboekrekeningen voor je op een rij:

Onder de activa zijde van je balans vind je:

 • Vaste activa
 • Vlottende activa
 • Liquide middelen

Onder de passiva zijde van je balans vind je:

 • Eigen vermogen
 • Kortlopende schulden
 • Crediteuren
 • Langlopende schulden

Op de winst- & verliesrekening zie je de volgende grootboekrekeningen terug:

 • Omzet - Bijzondere baten
 • Omzet - Verkoop
 • Kosten - Afschrijvingen
 • Kosten - Verkoopkosten
 • Kosten - Kantoorkosten

Onder deze grootboekrekeningen vallen natuurlijk ook een aantal subrekeningen. Zo valt je bank rekening onder je Liquide middelen, en behoort je Te betalen btw tot de Kortlopende schulden. Nu kan het zo zijn dat jij zelf een subrekening wilt toevoegen, bijvoorbeeld wanneer je werkt met kasomzet.

Hoe zien deze grootboekrekeningen eruit in Rompslomp?

Als je online wilt boekhouden met Rompslomp, dan zetten wij een aantal grootboekrekeningen er standaard in. Daarnaast kun jij zelf die rekeningen toevoegen die jij nodig hebt. Op die manier blijft je boekhouding het meest overzichtelijk.

Zie hier de grootboekrekeningen op de balans:

Grootboekrekeningen op de balans

En hier de grootboekrekeningen op de winst- & verliesrekening:

Grootboekrekeningen op winst en verlies rekening

Standaard grootboekrekening schema

Er is een standaard schema geformuleerd met grootboekrekeningen die je in je boekhouding kunt gebruiken. Omdat het er erg veel zijn en daarom lang niet altijd voor jou van toepassing zijn, worden de resultaat grootboekrekeningen niet automatisch in Rompslomp geïmporteerd. Je kunt uiteraard heel gemakkelijk naar eigen wens grootboekrekeningen toevoegen. Lees hier hoe je gemakkelijk een nieuwe rekening toevoegt in Rompslomp


Meer kennis over boekhouden?

 • Wil je weten wat deze grootboekrekeningen precies inhouden? Zoek ze dan op in onze Begrippenlijst.
 • Wist je ook al dat deze grootboekrekeningen automatisch worden bijgewerkt als jij bijvoorbeeld de betaling van je factuur inboekt? Je kunt dit teruglezen bij onze uitleg over zowel de winst- en verliesrekening als de balans.