Boekstuknummers en nummerreeksen

Geschreven:

Een boekstuk is een bewijsstuk voor een financiële handeling. Hiermee kan bewezen worden dat een boeking thuishoort in de administratie. Boekstukken worden voorzien van een boekstuknummer. Het boekstuknummer is een vrij statisch gegeven. Dit verandert dus niet door een wijziging in bijvoorbeeld de datum aan te brengen.
In Rompslomp zijn dit dus de volgende zaken die een boekstuknummer krijgen:

Facturen

Het factuurnummer is het boekstuknummer.
Het factuurnummer kan je naar je eigen wens instellen.

Een uitzondering hierop zijn de periodieke facturen. Het factuurnummer hiervan wordt automatisch aangemaakt.

Je ziet het factuurnummer in het overzicht van de facturen onder de factuurdatum.

Factuurnummer facturenoverzicht

Ook in de factuur zelf zie je het factuurnummer op de factuur zelf en aan de rechterkant van het scherm onder Status.
Factuurnummer factuur

Offertes

Ook het offertenummer kan je naar eigen wens instellen op dezelfde manier als het factuurnummer
Ook het offertenummmer zie je in het overzicht van de offertes onder de offertedatum en in de offerte zelf, net als bij de factuur.

Contacten

De contacten in Rompslomp krijgen een klantnummer dit kun je naar eigen wens instellen. Dit nummer begint altijd met een K.
Je ziet het klantnummer in het overzicht van de Contacten staan onder Klantnummer

Klantnummer

Een leverancier krijgt een een leveranciersnummer wat je naar eigen wens kunt instellen. Dit nummer begint altijd met een L.
Wanneer je naar het overzicht van de contacten gaat klik je bovenaan op klanten en uit het dropdownmenu selecteer je leveranciers. In de kolom leveranciernummer zie je het leveranciersnummer staan.

Leveranciersnummer

Hoe je het klantnummer en leveranciersnummer in kunt stellen kun je hier terugvinden.

Producten

Aan producten kun je een Productcode toevoegen. Deze wordt automatisch aangemaakt als je deze leeglaat. Wil je de nummering aanpassen? Dat kan dat door in Rompslomp te klikken op Instellingen>Boekhouding. Onder nummering klik je op 'Aanpassen achter 'Volgend productnummer'

Aanpassen productnummer

Nadat je hierop hebt geklikt kun je de nummering aanpassen gebruikmakend van de genoemde velden.
Mogelijkheden aanpassen productnummer
Zoals je ziet begint het productnummer altijd met een P.

Pakbonnen

Hiervan wordt het boekstuknummer automatisch aangemaakt als je een pakbon aanmaakt. Deze nummering kan niet aangepast worden.
Je ziet het pakbonnummer op de pakon zelf en aan de rechterkant van het scherm onder Status.

pakbonnummer

Uitgaven/Investeringen

Uitgaven

Wanneer je een uitgave aanmaakt wordt het boekstuknummer automatisch aangemaakt. Je kunt dit nummer zien wanneer je de uitgave opent. Aan de rechterkant van het scherm onder Boeknummer staat het boekstuknummer weer gegeven. Dit nummer kan niet gewijzigd worden.
![Nummer uitgave/support/printscreen-uitgave.png]

Investeringen

Na het aanmaken van een uitgave kun je van deze uitgave een investering maken
Als je een investering aanmaakt krijgt deze een apart nummer, dit wordt automatisch aangemaakt en kun je niet zelf instellen.
Wanneer je naar Boekhouding>Mutaties gaat zie je daar ook je investeringen terug. Het nummer van een investering begint met een I.

Investeringsnummer

Boekingen

Het boekstuknummer van je memoriaalboekingen kun je zien door de betreffende rekening te openen. Je kunt dit nummer niet zelf instellen
Bekijk mutaties onder type staat de boeking en hier staat het boekstuknummer bij

Boekstuknummer

In het overzicht van je betalingen zie je het boekstuknummer aan de linkerkant van het scherm onder de datum staan.
Boekstuknummer betalingen