Boekstuknummers en nummerreeksen

Een boekstuk is een bewijsstuk voor een financiële handeling. Hiermee kan bewezen worden dat een boeking thuishoort in de administratie. Boekstukken worden voorzien van een boekstuknummer. Het boekstuknummer is een vrij statisch gegeven. Dit verandert dus niet door een wijziging in bijvoorbeeld de datum aan te brengen. In Rompslomp zijn dit dus de volgende zaken die een boekstuknummer krijgen:

Facturen

Het factuurnummer is het boekstuknummer, deze kan je naar eigen wens instellen
Het factuurnummer kan je naar je eigen wens instellen
Wanneer je ingelogd bent in Rompslomp kies je aan de linkerkant van het scherm voor Facturen. Je ziet het factuurnummer dan onder de factuurdatum staan.

printscreen-factuurnummer

Een uitzondering hierop zijn de periodieke facturen. Het factuurnummer hiervan wordt automatisch aangemaakt. Dit nummer kan dan ook niet worden aangepast.

Offertes

Ook het offertenummer kan je naar eigen wens instellen op dezelfde manier als het factuurnummer.
Wanneer je ingelogd bent in Rompslomp kies je aan de linkerkant van het scherm voor Offertes. Je ziet het factuurnummer van onder de offertedatum staan.

printscreen-offertenummer

Contacten

Bij contacten wordt er onderscheid gemaakt tussen Klanten en Leveranciers

Klanten
De klanten krijgen een klantnummer, de leveranciers krijgen een leveranciersnummer, deze kun je allebei naar eigen wens instellen
Default staat ingesteld dat klantnummers met een 'K' beginnen.

Als je ingelogd bent op Rompslomp klik je aan de linkerkant van het scherm op Contacten. Je krijgt dan de klanten in beeld.
Je ziet het klantnummer dan onder de kolom Klantnummer staan.

printscreen-klantnummer

 

Leveranciers
Wanneer je in dit scherm op Klanten gaat staan krijg je een dropdownmenu waarin je kunt kiezen voor Leveranciers. Je ziet het leveranciernummer dan onder de kolom Leveranciernummer staan.

printscreen-klantnummer


Default staat ingesteld dat leveranciersnummers met een 'L' beginnen.

Reeds uitgegeven klant en leveranciersnummers worden niet aangepast.

Producten

Aan producten kun je een Productcode toevoegen wanneer je een product toevoegt. Deze wordt automatisch aangemaakt als je deze leeglaat. Je kunt de productcode ook naar wens aanpassen. Dit doe je op dezelfde wijze als hierboven uitgelegd onder klanten. het spreekt voor zich dat je dan kiest voor 'Volgend productnummer'.
Als je in Rompslomp aan de linkerkant van het scherm op "Producten" klikt zie de productcode onder de kolom code staan.

printscreen-productcode

Default staat ingesteld dat productnummers met een 'P' beginnen.

Reeds uitgegeven productnummers worden niet aangepast.

Pakbonnen

Hiervan wordt het boekstuknummer automatisch aangemaakt als je een pakbon aanmaakt. Het is niet mogelijk om dit nummer zelf in te stellen of aan te passen.
Wanneer je de pakbon in beeld hebt zie je het pakbonnummer aan de rechterkant van het scherm staan.

printscreen-pakbonnummer

Ook kan je vanuit de factuur het pakbonnummer zien: Open de betreffende factuur en aan de rechterkant van het scherm onder 'pakbon' zie je het pakbonnummer staan

printscreen-pakbonnummer-vanuit-factuur

Uitgaven

Wanneer je deze aanmaakt wordt het boekstuknummer automatisch aangemaakt. Je kunt dit nummer zien wanneer je de uitgave opent. Aan de rechterkant van het scherm onder Boeknummer staat het boekstuknummer weer gegeven

printscreen-uitgavenummer

Investeringen

Als je een investering aanmaakt wordt het boekstuknummer automatisch aangemaakt. Net als bij pakbonnen kan je dit nummer niet zelf instellen of aanpassen.
Als je in Rompslomp aan de linkerkant van het scherm klikt op support/Boekhouding en vervolgens op het tabblad Investeringen zie je daar je Investeringen staan. Als je de investering opent zie je het boekstuknummer aan de rechterkant van het scherm onder Boeknummer

printscreen-investeringsnummer

Boekingen

Het boekstuknummer van je memoriaalboekingen kan je zien door de betreffende rekening op je balans of Winst-en Verliesrekening te openen. Vervolgens klik je aan de rechterkant op 'Bekijk de mutaties' Onder type zie je de boeking en hier staat dan ook het boekingsnummer vermeld. Die boekingsnummer wordt automatisch gegenereerd. Dit kun je niet zelf instellen

printscreen-boeking


Deze boekstuknummers beginnen altijd met een 'B'.

Betalingen

In het overzicht van je betalingen zie je het boekstuknummer aan de linkerkant van het scherm in de kolom 'Datum' staan. Dit nummer wordt automatisch aangemaakt en kan je dus niet zelf instellen

printscreen-betaling

Deze nummers beginnen altijd met een 'P'