Inkomstenbelasting aangifte doen met cijfers uit Rompslomp

Geschreven:  · Laatst gewijzigd: 

Elk jaar moet je je belasting aangifte doen bij de Belastingdienst. Als ondernemer komt hier iets meer bij kijken dan wanneer je in loondienst werkt. Mocht je de inkomstenbelasting aangifte zelf gaan doen dan raden we je aan eerst alle gegevens bij elkaar te verzamelen. De Belastingdienst heeft al een handige checklist opgesteld van zaken die je bij de hand moet hebben. De volledige checklist van de Belastingdienst vind je hier:
Belastingdienst checklist

De meeste van de gegevens die je dient in te vullen bij de inkomstenbelasting aangifte kun je terug vinden in je Rompslomp boekhouding. Wij noemen hieronder nog even de belangrijkste zaken waar je aan moet denken:

Rekeningen jaaroverzichten

  • Het jaaroverzicht van je zakelijke betaalrekening, spaarrekening en eventueel andere zakelijke rekeningen.
  • Het saldo van je kas per 31-12 van het afgelopen jaar.

Beide saldi vind je tevens terug in Rompslomp op je balans onder het menu 'Boekhouding'. Je vindt de rekeningen onder de categorie 'Liquide middelen'. De daadwerkelijke bedragen van je bank en kas moeten uiteraard zo goed mogelijk overeenkomen met het geen je in Rompslomp hebt geboekt. Dit is een goed controle mechanisme om te kijken of je boekhouding klopt.

Leningen en schulden

Een overzicht van leningen en schulden. Dit kan je in Rompslomp vinden op je balans via 'Boekhouding > Balans'. Je ziet daar de passiva-rekeningen 'kortlopende schulden' en 'langlopende schulden'.

Je gedane investeringen

Als je investeringen gedaan hebt in dat boekjaar dan wil je deze apart bij elkaar even optellen gezien dit relevant kan zijn voor de eventuele investeringsaftrek.
Je investeringen vind je in Rompslomp via 'Boekhouding' en dan het tabje 'Investeringen'.

De MVA-staat is een document dat je kan exporteren om als bijlage toe te voegen aan de aangifte inkomstenbelasting. Hierin staan onder andere de aanschafdatum, afschrijvingspercentage, restwaarde, cumulatieve afschrijvingen en de waarde aan het begin van het boekjaar en aan het einde van het boekjaar.
Waar je deze MVA-staat kan exporteren? Klik bij je investeringen in het rechtermenu op 'Exporteren'.

Openstaande posten crediteuren en debiteuren

Een totale lijst op 31 december van de openstaande vorderingen (debiteuren) en nog te betalen rekeningen aan leveranciers (crediteuren). Je leest hier hoe je openstaande posten in Rompslomp kunt bekijken.

Je winst-en-verliesrekening

De winst uit je onderneming is een ding wat je altijd moet invullen op je aangifte. Je vindt dit terug in Rompslomp bij Boekhouding > tabje 'Winst & Verlies'. Je winst uit onderneming is het daar benoemde resultaat.

Winst en verlies rekening

Je balans

Zoals in voorgaande stukken al benoemd kun je veel gegevens terugvinden op je balans in Rompslomp. Als extra controle moet je ook je beginbalans, eindbalans en betalingsverschillen opgeven. Deze vind je allemaal op je balans. Je kunt je begin- en eindbalans bekijken door deze te exporteren naar Excel. Je kunt je balans en winst- en verliesrekening exporteren door naar Boekhouding te gaan en op de knop 'Exporteren' in het rechterzijmenu te klikken.

Succes met je aangifte!