Alicia Verzekeringen

Alicia maakt verzekeringen voor zzp'ers, met passende en flexibele dekking. Op die manier ben jij goed voorbereid bij tegenslagen, en kun je zorgeloos ondernemen.

Het aantal freelancers groeit, maar het aantal verzekerde freelancers daalt. Dat betekent dat meer en meer freelancers onverzekerd aan het werk gaan. Wij noemen dit 'de beschermingskloof'. Waarom maken we ons hier druk om? Omdat het freelancers in grote problemen brengt als er iets misgaat. 

Alicia maakt verzekeringen die passen bij de behoeften van freelancers. Fit-for-purpose verzekeringen, noem je dat. Deze verzekeringen zijn volledig digitaal, met dekkingen speciaal voor freelancers en gebaseerd op de risico's die een bepaald beroep met zich meebrengt. Bovendien ben je alleen gedekt als je het echt nodig hebt: als je werkt. Geen starre jaarcontracten meer dus. Als insurtech combineert Alicia verzekering en technologie. Jarenlange ervaring in de verzekeringswereld gecombineerd met moderne technologie maakt deze passende, flexibele verzekeringen voor freelancers mogelijk. 

10 snelle antwoorden op vragen over verzekeringen.

1. Wat betekent het om aansprakelijk te zijn?

 • Je hebt een schade veroorzaakt.

 • Jij bent de verantwoordelijke en moet de schade betalen.

 • 2 soorten zakelijke aansprakelijkheid: bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

2. Wat is het verschil tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid?

 • Allebei aansprakelijkheid, dus als jij schade hebt veroorzaakt aan een ander.
 • Bedrijfs = schade aan personen of andermans spullen → iemand die zich bezeerd of een laptop die jij laat vallen.
 • Beroeps = financiële schade aan anderen door een beroepsfout → verloren winst door verkeerd advies van jou of een rekenfout bijvoorbeeld (vooral adviserende beroepen)
3. Zijn freelance verzekeringen wettelijk verplicht?

 • Bijna niet, in Nederland zijn alleen een zorgverzekering en een autoverzekering verplicht.
 • Een verplichte AOV gaat er waarschijnlijk wel aankomen, maar het is nog onduidelijk wanneer precies.
 • Veel opdrachtgevers maken aansprakelijkheid wel verplicht in contracten.

4. Maakt het mijn opdrachtgevers echt uit of ik verzekerd ben? / Waarom stellen opdrachtgevers verzekeringen verplicht?

 • Ja!
 • Ze hebben dan zekerheid dat jij kan betalen als er een schade is.
 • Veel contracten stellen het verplicht → bedrijfs- en soms ook beroepsaansprakelijkheid.

5. Hebben freelancers verzekeringen echt nodig?

 • Schades kunnen hoog oplopen.
 • Spaargeld is soms niet genoeg.
 • Vooral bij inkomensverlies, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk.

6. Wat maakt freelance verzekeringen anders dan ‘normale’ zakelijke verzekeringen?

1) Dekking / personeel

 • Normale zakelijke verzekeringen gaan bijv. uit van personeel.
 • Verzekering dekt dan ook hun aansprakelijkheid, daar betaal je ook voor.
 • Freelancers hebben geen personeel.

2) Looptijd

 • Normaal is het gelijk voor een jaar, want een bedrijf ligt zelden een tijd helemaal stil.
 • Freelancers zijn flexibeler: bijv. 6 maanden werken, 2 maanden vrij.
 • Freelance verzekeringen hebben een flexibele looptijd → alleen verzekerd (en betalen) als je de verzekering nodig hebt.

7. Welke verzekeringen heb ik dan nodig?

 • Dit wisselt per persoon en per beroep.
 • Bij Alicia  zijn de verzekeringen helemaal afgestemd op beroepen.
 • Heb je meer vragen? Neem dan ook eens een kijkje op de website van Alicia.

8. Hoe weet ik wat een verzekering wel en niet dekt?

 • Alle dekkingen en uitsluitingen staan in de polisvoorwaarden.
 • TIP: elke verzekering heeft een samenvatting → IPID of verzekeringskaart.

9. Wat is een eigen risico?

 • Het bedrag dat je zelf betaalt als je een schade hebt.
 • Waarom is dit er? Een soort drempel, om te zorgen dat 1) mensen zich niet roekeloos gaan gedragen (moreel wangedrag), 2) de premie niet enorm hoog wordt door mensen die iedere schade claimen.

10. Welke verzekeringen bieden jullie aan met Alicia?

 • Dat hangt af van jouw beroep. Wanneer je bent ingelogd In Rompslomp kun je Alicia verzekeringen vinden onder Apps & Deals. Hier kun je jouw beroep invullen om te zien welke verzekeringen er voor jou beschikbaar zijn.