Salaris en/of loonkosten inboeken

Als je medewerkers in loondienst hebt, of als je zelf in loondienst bent van je eigen bv krijg je te maken met salarissen en loonkosten. Het maken van loonstroken is niet mogelijk in Rompslomp dus daar zul je aparte loon administratie software voor moeten gebruiken. Via deze partij ontvang je als werkgever de loonjournaalposten en loonbelastingen. In dit artikel laten we zien hoe je deze in Rompslomp inboekt. Let er wel op dat we hieronder met voorbeelden werken van boekingen. In jouw geval kan een boeking altijd anders zijn. Controleer dit dus goed en overleg indien mogelijk met je boekhouder.

Het aanmaken van subrekeningen op je balans en winst-en-verliesrekening

De kosten voor het loon boek je op een kostenrekening op de winst-en-verliesrekening, en met tussenrekeningen op de balans onder 'passiva - kortlopende schulden' registreer je de te betalen loonkosten.

 1. Maak een kostenrekening aan
  Ga naar winst- en verliesrekening, klik op Kosten en dan op 'Nieuwe subrekening' in de zij-balk. Noem deze rekening Loonkosten.

 2. Maak subrekeningen aan op de balans
  Ga naar Boekhouding en klik op kortlopende schulden en maak de volgende nieuwe subrekeningen aan.

  • kortlopende schulden: te betalen netto loon
  • kortlopende schulden: te betalen loonheffing

Het inboeken van de loonkosten

Zoals gezegd zul je als het goed is van je loonadministratiepakket een loonjournaalpost voorbeeld krijgen. Hierin staat duidelijk welke posten je moet inboeken in de boekhouding. Je kunt dit via een boeking inboeken in Rompslomp, bijvoorbeeld elke maand, of aan het einde van een boekjaar.

 1. Ga naar je balans en klik op "Nieuwe boeking"
 2. Voer daar de gegevens in om een boeking te maken
 3. Je boekt het netto loon op kortlopende schulden: te betalen netto loon BIJ
 4. Je boekt de loonheffing op kortlopende schulden: te betalen loonheffing BIJ
 5. Op kosten - loonkosten boek je de totale loonkosten van de boeking BIJ
Loonkosten

De betaling inboeken

Als je de loonbetaling hebt uitgevoerd, boek je deze betaling in via 'betalingen'. Uiteraard moeten de betalingen wel zijn toegevoegd aan Rompslomp

De betaling inboeken doe je als volgt:

 1. Klik bij de betaling op 'boek in' en kies voor 'dit is een ander soort boeking'.
 2. De loonheffing dien je van 'Liquide middelen - Bank' AF te boeken en van 'Kortlopende schulden - te betalen loonheffing' AF.
 3. Hetzelfde doe je met de betaling van het netto loon maar dan van 'Liquide middelen - Bank' AF te boeken en van 'Kortlopende schulden - te betalen netto loon' AF.
Loonbetaling